Eesti Looduse Mõttekoja teine ettekanne

Autor:

Kaisa Viira
"Aerolidari ehk aerolaserskanneri kasutatamine metsaressursi kirjeldamiseks"
Tartu Ülikooli raamatukogu
58.376867191619, 26.721437573433

58.376867191619, 26.721437573433

Eesti Looduse Mõttekoja sarja teise ettekande peab 10. juunil kell 15.30 Tauri Arumäe, kes uuris oma doktoritöös aerolidari ehk aerolaserskanneri kasutatavust metsaressursi kirjeldamiseks.

 

Töö tulemusel töötati välja metoodikad metsa kõrguse ja metsa tagavara hindamiseks, lisaks uuriti aerolidari rakendatavust häiringute ning kõrguskasvu monitoorimiseks.

Peaasjalikult on hetkel kasutajaks RMK, kus töötades Tauri Arumäe selle süsteemi üles on ehitanud, aga metoodika on kindlasti rakendatav (ja praeguseks hetkeks ka leidnud rakenduse) näiteks Keskkonnaagentuuris, kus iga aastaselt Statistilise Metsainventuuri käigus Eesti metsaressurssi kaardistatakse. Lisaks võiks andmestik huvi pakkuda ka suurematele metsahaldusfirmadele (Tornator vmt).

 

Ettekanne toimub Tartu Ülikooli Raamatukogu seminariruumi Tõstamaa, 10. juunil kell 15.30. Tallinnas on ettekannet võimalik jälgida Tallinna Ülikooli Raamatukogu Uno-saalis.

 

Ettekannet on võimalik jälgida ka otse UTTV-s siin. Küsimusi saab ettekandjale esitada Sli.do keskkonnas koodiga: #127549

Märksõnad