Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja avalik arutelu veebis

Autor:

Kaisa Viira
MATSALU RAHVUSPARK. Autor Kaarel Kaisel.

Lisainfo

Kätlin Kurg
57502105

Keskkonnaministri käskkirjaga on algatatud määruse „Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine“ muutmine. Eelnõu järgi muudetakse Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja tsoneeringut.

 

Kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu toimub 22. märtsil 2021 kell 15.00 Microsoft Teams vahendusel. 

 

Viiruse COVID-19 laiema leviku tõttu ei ole võimalik avalikku arutelu korraldada algselt planeeritud kujul Lihula Kultuurimajas. Avalikul arutelul tutvustab Keskkonnaamet laekunud ettepanekuid ja sellest lähtuvalt menetluse edasist käiku.

 

LISAINFO ja liitumise link: https://www.keskkonnaamet.ee/et/matsalu-rahvuspargi-kaitse-eeskirja-muutmine

Märksõnad