Uudised

Saksamaal tegutsev PlanBe Foundation, Michael Succow Foundation ja Riigimetsa Majandamise Keskus allkirjastasid 14. mail lepingu ulatusliku taastamisprojekti alustamiseks Loode-Eestis asuvas Leidissoos.

 

Euroopa Komisjon valis Keskkonnaameti projekti „Elu alvaritele“ (LIFE to alvars) tuhandete projektide hulgast parimaks LIFE-projektiks, mis on Euroopa kaitsealade võrgustikus eales ellu kutsutud.

Looduskaitsekuul "Püsiv ja muutuv Eesti looduses" kirjutas muutustest puisniitudel looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht Kaidi Silm.

 

Käimasolev looduskaitsekuu ja selle juhtmõte – püsiv ja muutuv Eesti looduses – kutsub üles meie looduse käekäiku märkama ja mõtisklema inimese rolli üle neis arengutes. Loe Rainer Vakra arvamuslugu, mis ilmus 25. mail Maalehes.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi taimede veebiviktoriinil saavad kõik huvilised oma teadmised proovile panna 25. maist kuni 10. juunini.  

 

Kuivenduse mõjud looduse aine- ja energiaringele ilmnevad sageli varjatult ja pika viivitusajaga, kirjutab looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma mõeldes looduskaitsekuu teemal "Püsiv ja muutuv Eesti looduses".

Natura 2000 võrgustiku loomise 30. aastapäeva puhul tunnustati parimaid looduskaitselisi projekte Natura aladel.

Oleme koondanud põnevamad eluslooduse seiretööd koos viimaste tulemustega kaardilukku, mis tutvustab riikliku seire olemust, ilmestab hästi kogutud andmeid ning suunab huvilised vastavate seirearuannete juurde.

 

Muuhulgas leiad kaardiloost:

Keskkonnaminister Erki Savisaar muutis pärandniitude hooldamiseks mõeldud loodushoiutoetuse taotlemise korda, et hoogustada nende hävimisohus olevate liigirikaste koosluste taastamist.

 

Sündmused

Neljapäeval, 7. juulil toimub Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses Palmses infopäev Lahemaa metsaelupaikade inventuurist.