Uudised

ICOMOS Põhja-Balti võrgustik koostöös keskkonnaameti ja Eesti Kunstiakadeemiaga kutsuvad kõiki huvilisi osalema 24. augustil Tallinnas Eesti Kunstiakadeemias ja 26. augustil Lahemaal Viinistul toimuvatest rannapärandi konverentsidest.

Euroopa Kaitsealade Liit on omistanud Matsalu, Lahemaa ja Soomaa rahvusparkidele kvaliteedimärgise, millega tunnustatakse piirkondade loodusturismi kestlikku arendamist.

Keskkonnaamet tõdeb rõõmuga, et metsaomanikud ja –majandajad pidasid sel aastal kevadsuvisest pesitsusrahu nõudest kinni pea poole paremini kui mullu. Pesitsusrahu ajal peatati 30 raiet ja tuvastati 12 kaitsealuse liigi pesitsemine.

Keskkonnaministri kohuseid täitev Urmas Kruuse allkirjastas 13. juulil Vilsandi rahvuspargi enam kui veerand sajandit vana kaitse-eeskirja muutmise ettepaneku, et tagada sealsete kaitsealuste liikide ja koosluste parem kaitse.

Keskkonnaministeerium andis Keskkonnaametile ülesande analüüsida Hiiumaa rahvuspargi loomise ideed. See ei tähenda veel, et kaitseala loomine oleks otsustatud ja kõik raied  automaatselt 28 kuuks peatatud. Keskkonnaamet vaatab üle alates 8.

Sündmused

24. ja 25. augustil tutvustatakse Tallinna Loomaaias toimuval konverentsil Eesti liikide seisundit ja liigikaitselisi teadusuuringuid, sealhulgas avalikustatakse Eesti liikide aastatepikkuse ohustatuse hindamise tulemused.

Karula rahvuspargis Kaikamäe seltsimajas 22. juulil kell 19 kõneleb nahkhiirtest ja nende uurimisest Eestimaa Looduse Fondi nahkhiire uurija Lauri Lutsar.

 

Pühapäeval, 3. juulil kell 11 avavad viis Soomaa kodu ja kogukonda külalistele oma väravad, et pakkuda kohalikke maitseid, tutvustada kultuuripärandit ning piirkonna elulaadi.