Uudised

Käimasolev looduskaitsekuu ja selle juhtmõte – püsiv ja muutuv Eesti looduses – kutsub üles meie looduse käekäiku märkama ja mõtisklema inimese rolli üle neis arengutes. Loe Rainer Vakra arvamuslugu, mis ilmus 25. mail Maalehes.

Viimase nädala jooksul on Saaremaa loodeosas märgatud rannikul umbes sentimeetrise läbimõõduga heleda materjali tükikesi. Laborianalüüs näitab, et tegu on tahke rasvaga, mis väikeses koguses keskkonnale ohtlik ei ole.

Kontrollkäikudel Hiiumaa rannikulähedastele laidudele ning Matsallu keskkonnainspektorid uut massilist reostust või masuudiga määrdunud linde ei avastanud.

 

Matsalu asub viimase 3000 aasta jooksul merest kerkinud alal. Suurema osa veest vabanenud rannaaladest võttis inimene kohe kasutusele. Omasoodu toimetas loodus pigem laiukestel ja roostikus.

 

Alates 19. maist on avastatud Vormsi ja alates 22. maist Hiiumaa rannikutelt masuudile iseloomulikke reostuse tükikesi.

 

Kuidas on maavarade kaevandamine muutnud maastikku ja loodust, kirjutab maapõuebüroo juhataja Martin Nurme mõeldes looduskaitsekuu teemal "Püsiv ja muutuv Eesti looduses".

 

Kuivenduse mõjud looduse aine- ja energiaringele ilmnevad sageli varjatult ja pika viivitusajaga, kirjutab looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma mõeldes looduskaitsekuu teemal "Püsiv ja muutuv Eesti looduses".

Keskkonnaamet on pesitsusrahu kaitseks kuu aja jooksul kontrollinud üle Eesti ligi 2500 kinnistut ning reageerinud ligi neljakümnele kaebusele.

Sel laupäeval sai Keskkonnaamet teate Vääna-Jõesuus Vääna rannas leitud mitme surnud luige kohta. Kohal käinud keskkonnainspektor kinnitas, et lindude surma ei põhjustanud inimene.

 

Sündmused

28. mail korraldab Muinastaide Selts koostöös Keskkonnaametiga muinastaide päeva Palmses.