Sündmused

Eesti Keskkonnahariduse Ühingu koolituspäev „Matsalu ökosüsteemid“ toimub   27. mail Matsalus

 

15. märtsil toimub kestliku turismi koolitussarja neljas kokkusaamine Lahemaal.

 

Uudised

OÜ Aqua Consult Baltic korraldab aastatel 2021-2023 Keskkonnaministeeriumi tellimusel veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite operaatorite koolitusi.

 

Käesoleva aasta kevadel algab taas Lahemaa piirkonna giidide koolitamine. Koolitussari kestab 2022. aasta veebruarist maikuu lõpuni ning lõppeb atesteerimisega, mille tingimuseks on kirjaliku ja suulise eksami edukas sooritamine.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel korraldab OÜ aqua consult Baltic aastatel 2021-2023 veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite operaatorite koolitusi.