Uudised

Käimasolev looduskaitsekuu ja selle juhtmõte – püsiv ja muutuv Eesti looduses – kutsub üles meie looduse käekäiku märkama ja mõtisklema inimese rolli üle neis arengutes. Loe Rainer Vakra arvamuslugu, mis ilmus 25. mail Maalehes.

Kuidas on maavarade kaevandamine muutnud maastikku ja loodust, kirjutab maapõuebüroo juhataja Martin Nurme mõeldes looduskaitsekuu teemal "Püsiv ja muutuv Eesti looduses".

 

Kuivenduse mõjud looduse aine- ja energiaringele ilmnevad sageli varjatult ja pika viivitusajaga, kirjutab looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma mõeldes looduskaitsekuu teemal "Püsiv ja muutuv Eesti looduses".

Oleme koondanud põnevamad eluslooduse seiretööd koos viimaste tulemustega kaardilukku, mis tutvustab riikliku seire olemust, ilmestab hästi kogutud andmeid ning suunab huvilised vastavate seirearuannete juurde.

 

Muuhulgas leiad kaardiloost:

Kliimamuutus toimub liiga kiiresti, et paljudele teistele liikidele elupaika pakkuvate korallrahude päästmiseks piisaks pelgalt nende kaitse alla võtmisest, nendib Tartu Ülikooli mereökoloogia professor Jonne Kotta.

Aastaajad on Eestis nihkes ja näiteks varakevad algab siin 70 aasta taguse ajaga võrreldes kuu aega varem. Loodusteadlaste sõnul võib muutus anda mõnele liigile võimaluse turvalisemalt sigida, kuid teiste vahel konkurentsi teravdada.

Keskkonnaagentuur ja Natourest kutsuvad kõiki üles märkama looduses erinevaid liike ja oma vaatlusi uude loodusvaatluste nutirakendusse (LVA) kirja panema! Auhinnamängus osalemiseks tuleb äpis teha perioodil 16. maist kuni 16. juunini vähemalt 10 vaatlust.

Kevadel ja varasuvel on looduses järglaste kasvatamise aeg. Praegu võib looduses viibides ja liikudes kohata senisest enam metsloomade- ja nende seas linnupoegi, kes enamasti ei vaja inimese abi.

 

Sündmused

Olete oodatud osalema „Avatud LIFE projektide päeval“ 28. mail 2022 erinevas paigus üle Eesti! Üritused on TASUTA!

 

Tallinna botaanikaaia territooriumil Pirita jõeoru maastikukaitsealal kasvab 477 liiki pärismaiseid taimi, nende seas tavalisi ja haruldasi kaitsealuseid liike.