Uudised

Eestis kipub praegusajalgi liiga palju toitaineid intensiivse põllumajanduse tõttu veekeskkonda jõudma ning paljude siseveekogude veekvaliteet on just seetõttu kesises või halvas seisus.

Kuigi Eestis ei ole praegu joogivee kättesaadavusega probleeme, tasub sellegipoolest teada, kust leida vett, kui peaks juhtuma midagi erakordset ja kraanid jäävad tilgatuks.

 

Millised rändevõimalused on kaladel Virumaa jõgedel? Mis annab Aidu karjääri veele iseloomuliku türkiissinise värvi? Kuidas eemaldatakse nõukogudeaegset jääkreostust? 

 

Viimase viie aasta jooksul on Keskkonnaameti järelevalve teinud ligi 450 kontrollkäiku, mille eesmärk on ranna või kalda ehituskeeluvööndi kaitse.

Ida-Virumaal Lüganuse vallas asuva Aidu karjääri sulgemise järel on piirkonda tekkinud ulatuslik veemaastik, niinimetatud Aidu fjordid. Eesti keskkonnauuringute keskuse teadlased võtsid veesüsteemist proove, kus tuvastati tavapärasest kõrgemad nikli sisaldused.

 

14. mail 2021 toimus avalik arutelu veebikeskkonnas, kus räägiti AS Generaatori esitatud keskkonnaloa taotlusest Kunda jõe paisutamiseks, vana hüdroelektrijaama laiendamiseks ja käivitamiseks.

Süsihappegaasi tuleb atmosfääri paljudest allikatest, sealhulgas looduslikest. Oma osa on siin muu hulgas ka maailma jõgedel ja ojadel. Nüüd on teadlased avastanud, et ööpimeduse katte all paiskavad vooluveekogud süsihappegaasi välja märksa rohkem kui seni arvatud.

Jõgedel asuvad rändetõkked on siirdekaladele üldjuhul ületamatud. Need takistavad kalade pääsemist kudealadele, mis omakorda vähendab kalade arvukust meie jõgedes. Keskkonnaamet kutsub huvilisi 19. aprillist 30.

Valminud on eelmise aasta väikejärvede uuringu kokkuvõte, mis annab hinnangu kaheksa Eesti väikejärve kalastiku kohta. Mullu tegid Eesti Maaülikooli teadlased katsepüüke ka varem intensiivses kasutuses olnud Aidu ja Kamariku karjäärides.

 

Sündmused

3. detsembril kell 10.00-12.00 toimub projekti "Invasiivsete võõrliikide tõrje Eesti magevetes" avaseminar.