Uudised

Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadlased läksid Soodla veehoidlasse välitöödele. Kohapeal avastasid nad, et pool veehoidlat on tühi. Kuna olukord on kriitiline, peaksid tallinlased vett tarbima säästlikult.

Augusti alguses Umbusi jõel avastatud reostusjuhtumi mõju selgitab välja eksperthinnang. Veekogu ökoloogilise seisundi hindamise käigus selgitatakse välja mõju Umbusi jõe elustikule ning vajalikud meetmed kahjustuste heastamiseks.   

 

Eestis kipub praegusajalgi liiga palju toitaineid intensiivse põllumajanduse tõttu veekeskkonda jõudma ning paljude siseveekogude veekvaliteet on just seetõttu kesises või halvas seisus.

Kuigi Eestis ei ole praegu joogivee kättesaadavusega probleeme, tasub sellegipoolest teada, kust leida vett, kui peaks juhtuma midagi erakordset ja kraanid jäävad tilgatuks.

 

Millised rändevõimalused on kaladel Virumaa jõgedel? Mis annab Aidu karjääri veele iseloomuliku türkiissinise värvi? Kuidas eemaldatakse nõukogudeaegset jääkreostust? 

 

Viimase viie aasta jooksul on Keskkonnaameti järelevalve teinud ligi 450 kontrollkäiku, mille eesmärk on ranna või kalda ehituskeeluvööndi kaitse.

Ida-Virumaal Lüganuse vallas asuva Aidu karjääri sulgemise järel on piirkonda tekkinud ulatuslik veemaastik, niinimetatud Aidu fjordid. Eesti keskkonnauuringute keskuse teadlased võtsid veesüsteemist proove, kus tuvastati tavapärasest kõrgemad nikli sisaldused.

 

14. mail 2021 toimus avalik arutelu veebikeskkonnas, kus räägiti AS Generaatori esitatud keskkonnaloa taotlusest Kunda jõe paisutamiseks, vana hüdroelektrijaama laiendamiseks ja käivitamiseks.

Süsihappegaasi tuleb atmosfääri paljudest allikatest, sealhulgas looduslikest. Oma osa on siin muu hulgas ka maailma jõgedel ja ojadel. Nüüd on teadlased avastanud, et ööpimeduse katte all paiskavad vooluveekogud süsihappegaasi välja märksa rohkem kui seni arvatud.

Sündmused

3. detsembril kell 10.00-12.00 toimub projekti "Invasiivsete võõrliikide tõrje Eesti magevetes" avaseminar.