Uudised

Saksamaal tegutsev PlanBe Foundation, Michael Succow Foundation ja Riigimetsa Majandamise Keskus allkirjastasid 14. mail lepingu ulatusliku taastamisprojekti alustamiseks Loode-Eestis asuvas Leidissoos.

 

Kuigi Eestis ei ole praegu joogivee kättesaadavusega probleeme, tasub sellegipoolest teada, kust leida vett, kui peaks juhtuma midagi erakordset ja kraanid jäävad tilgatuks.

 

Naerugaas (N2O) soojendab kliimat ja lõhub osoonikihti. Inimhäiringuta soost naerugaasi ei leki, kuid kuivendatud sood on olulised N2O allikad.

Igal aastal 2. veebruaril tähistatakse rahvusvaheliselt märgalade päeva, et juhtida tähelepanu märgalade olulisele rollile meie looduses. Eesti on märgalade poolest silmatorkavalt rikas – eri tüüpi märgalad katavad meie riigi pindalast ligi kolmandiku.

Tänase ülemaailmse märgalade päeva märksõnaks on üleskutse tegutsemisele. Eesti on viimase kümne aasta jooksul tegelenud aktiivselt märgalade looduslikkuse taastamisega.

 

Detsembris startis Eestis ja 13 teises Euroopa riigis suurejooneline projekt WaterLANDS, mille raames plaanitakse mitmel pool Euroopas taastada kokku 10 500 hektarit kahjustatud märgalasid. Eestis toimuvad tööd 3500 hektaril.

RMK ja Keskkonnaministeerium korraldavad Eesti looduse päeva puhul 9.-14. augustini igas maakonnas sealsete soode, rabade, niitude ja teiste haruldaste elupaikade looduskaitsetöid tutvustavad retked.

Kuivendatud sood ja turbamaad on olulised kliimasoojenemist põhjustava süsinikuheitme allikad. Hiljutisest uurimusest selgus, et veetaseme tõstmine kuivendatud soodes vähendaks aastast

Eestis leidub kümneid tuhandeid hektareid kuivendatud soid, millest paiskub õhku märkimisväärsel hulgal kliimasoojenemist põhjustavat süsihappegaasi.

Sündmused

1.-2. veebruarini toimub Eestimaa Looduse Fondi korraldatav looduskaitse ja märgalade konverents. Kutsume huvilisi päevakajalistel teemadel kaasa mõtlema!