Uudised

Euroopa Liidu iga-aastane suplusvee aruanne näitab, et möödunud aastal oli Eestis väga hea 68 protsendi uuritud suplusrandade vee kvaliteet.

 

Eestis kipub praegusajalgi liiga palju toitaineid intensiivse põllumajanduse tõttu veekeskkonda jõudma ning paljude siseveekogude veekvaliteet on just seetõttu kesises või halvas seisus.

Keskkonnaportaali kaardirakenduses on avalikustatud tänapäevase kõrgusmudeli alusel modelleeritud valglate ja vesikondade kaardikihid. Kõiki kaardikihte saab ka alla laadida.

 

Veekeskkonnale avalduva mõju ohjeldamiseks on koostatud veemajanduskavade eelnõud.

Viimase viie aasta jooksul on Keskkonnaameti järelevalve teinud ligi 450 kontrollkäiku, mille eesmärk on ranna või kalda ehituskeeluvööndi kaitse.

Keskkonnaministeerium on vaatamas üle veemajanduskava ja meetmeprogrammi ning ootab nüüd 2022.-2027. aastaks ajakohastatud dokumentide eelnõude kohta ettepanekuid.

 

2017. aastal käivitunud Kroodi oja jääkreostuse likvideerimistööd on nüüdseks lõppenud.

Valitsus kinnitas avalikult kasutatavate veekogude uue nimekirja, sest 2012. aastal kehtestatud nimekiri ei vasta enam praegustele oludele.

Suvel suureneb linnalähedaste matkaradade ja kaitsealade külastatavus ning et kõik puhkajad saaksid ühtemoodi nautida Eestimaa puhast loodust, on vajalik ka kõigi loodust hoidev käitumine.

 

Täna on ülemaailmne veepäev, mille puhul on paslik üle vaadata, mida on projekti LIFE IP CleanEST raames seni tehtud, et Ida- ja Lääne-Virumaa veekogude seisundit parandada.