Uudised

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas Eesti kalavarude täiendamiseks veekogudesse tänavu sügisel üle 210 000 lõhe, siia ja tuura noorkala.

 

Eesti põllumajanduse paremad aastad on jätnud aina suurema jälje meie pinna- ja põhjavette. Lihtsaid tehnilisi lahendusi toidutootmise jätkusuutlikumaks muutmiseks ilmselt ei olegi, tõdevad eksperdid.

 

Vaikse ookeani põhjaosas hulbib kümneid tuhandeid tonne plastprahti, moodustades omalaadse prügisaare.

Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadlased läksid Soodla veehoidlasse välitöödele. Kohapeal avastasid nad, et pool veehoidlat on tühi. Kuna olukord on kriitiline, peaksid tallinlased vett tarbima säästlikult.

Euroopa Liidu iga-aastane suplusvee aruanne näitab, et möödunud aastal oli Eestis väga hea 68 protsendi uuritud suplusrandade vee kvaliteet.

 

Eestis kipub praegusajalgi liiga palju toitaineid intensiivse põllumajanduse tõttu veekeskkonda jõudma ning paljude siseveekogude veekvaliteet on just seetõttu kesises või halvas seisus.

Keskkonnaportaali kaardirakenduses on avalikustatud tänapäevase kõrgusmudeli alusel modelleeritud valglate ja vesikondade kaardikihid. Kõiki kaardikihte saab ka alla laadida.

 

Veekeskkonnale avalduva mõju ohjeldamiseks on koostatud veemajanduskavade eelnõud.

Viimase viie aasta jooksul on Keskkonnaameti järelevalve teinud ligi 450 kontrollkäiku, mille eesmärk on ranna või kalda ehituskeeluvööndi kaitse.

Keskkonnaministeerium on vaatamas üle veemajanduskava ja meetmeprogrammi ning ootab nüüd 2022.-2027. aastaks ajakohastatud dokumentide eelnõude kohta ettepanekuid.