Uudised

Kahjuks näitavad prognoosid, et aastaks 2025 elab ligikaudu 2 miljardit inimest absoluutse veepuudusega piirkondades.

 

Valitsus kiitis täna heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu.

Keskkonnaministeerium on vaatamas üle veemajanduskava ja meetmeprogrammi ning ootab nüüd 2022.-2027. aastaks ajakohastatud dokumentide eelnõude kohta ettepanekuid.

 

Kuna inimesed soojustavad järjekindlalt Maa atmosfääri süsihappegaasiga, tõuseb ka maailma ookeanide temperatuur.

Keskkonnaamet meenutab jäätmete, õhu ja vee valdkondade ettevõtetele, et uue aasta alguses lähenevad keskkonnaaruannete esitamise tähtajad. Aruannete esitamine on oluline selleks, et saada ülevaade Eesti keskkonnaseisundist ja saastenormidest kinni pidamisest.

 

Sügaval Antarktika šelfiliustike all leidub arvatust palju rohkem mereelustikku, osutab Ühendkuningriigi ja Saksa teadlaste 

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu (Agrifish) leppis kokku EL-i ning Vahemere ja Musta mere järgmise aasta püügivõimalustes.

2017. aastal käivitunud Kroodi oja jääkreostuse likvideerimistööd on nüüdseks lõppenud.

Keskkonnaamet avalikustas Natura võrgustiku alale jääva Linnamäe paisu Natura hindamise eelnõu.

Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) avaldas äsja andmed, mis näitavad, et kogu Euroopas suureneb asulareovee osakaal, mida kogutakse ja puhastatakse ELi standardite järgi.