Uudised

Keskkonnaministri kohuseid täitev Urmas Kruuse allkirjastas 13. juulil Vilsandi rahvuspargi enam kui veerand sajandit vana kaitse-eeskirja muutmise ettepaneku, et tagada sealsete kaitsealuste liikide ja koosluste parem kaitse.

Kõruse on ca 15 ruutkilomeetri suurune küla Tagamõisa poolsaarel Loode-Saaremaal. Eelmise sajandi alguses ja meie vabariigi algusaegadel oli see 75 suitsuga piirkonna suurim ja üks Saaremaa suurematest küladest.

Sündmused

11. juunil Lubjapäev Lümanda lubjapargis. Lubja valmistamisest ja kasutamisest.