Uudised

Eesti tutvustas ELi põllumajandus- ja kalandusnõukogul (agrifish) oma seisukohti EL-i uues metsastrateegias aastani 2030 ja toetas nõukogu järelduste heakskiitmist.

 

SA Erametsakeskus (EMK) ühinemine Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) toimub esialgselt plaanitust pikema aja jooksul ja jõuab lõpule aastaks 2023. Kahe asutuse liitmiseni jätkab Erametsakeskus metsatoetuste jagamist nii nagu varem.

 

Neil päevil on Eesti eri paikasid tabanud sügistorm, millega kaasnenud tugevad tuuleiilid võisid kahjustada ka metsa.

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile seadusemuudatused, mille järgi asulate lähedal asuvad kogukondadele olulised riigimetsad määratletakse edaspidi kohalike omavalitsuste üldplaneeringuis ning need metsad saavad kohalike elanike ja omavalitsusega kooskõlastatud majandamiskava

Metsanduse uue kümnendi arengukava (MAK2030) on esimene riiklik arengukava, mille puhul hindavad eksperdid lisaks keskkonnamõjule ka selle kultuurilist, sotsiaalset ja majanduslikku mõju.

 

 

Vastuses Euroopa Komisjoni Eesti suhtes algatatud Natura 2000 alasid puudutava rikkumismenetluse kohta selgitab Keskkonnaministeerium, et ei ole kõikide etteheidetega nõus, kuid teeb esinevate puuduste kõrvaldamiseks kindlasti vajalikud seadusemuudatused.

 

Värskest uuringust selgub, et maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) sektoris saab kuni 2050.

Kolm vabaühendust - Eesti Ornitoloogiaühing, Päästame Eesti Metsad ja Eesti Metsloomaühing – vaidlustasid 6. augustil halduskohtus Keskkonnaameti otsuse, millega amet keeldus lisamast metsateatistele lisatingimust, mis keelaks raied lindude pesitsusajal.

Sündmused

Tule 18. septembril Metsarahva päevale ja vali endale meelepärane ringkäik mitmekümne erineva metsaga seotud tegevuse hulgast.

 

METS TULEB LINNA!

 

Kogu pere metsapäev tuleb taas!