Keskkonnaministeerium kutsub kiirguse teabepäevale

Autor:

Linda Pall
Keskkonnaministeerium kutsub kiirguse teabepäevale
RonaldCandonga. Pixabay

Keskkonnaministeerium korraldab 6. detsembril kiirgusvaldkonna teabepäeva ning kutsub kõiki huvilisi ettekandeid kuulama.

 

Teabepäeval räägitakse hetkel kõige aktuaalsematest teemadest kiirgusekaitse valdkonnas. Kavas on rääkida radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamisest ning tuumaenergia töörühma tegevusest. Ürituse teine pool keskendub aga radoonile.

 

Teabepäev toimub 6. detsembril virtuaalselt algusega kell 13:00. Huvi korral on võimalik registreerida siin. Teabepäeva salvestatakse ning registreerunutel on võimalik seda pärast järele vaadata.

 

Orienteeruv päevakava:

13.00–13.30   Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik (Maria Leier, Alari Kruusvall)

13.30–14.00   Tuumaenergia töörühma tegevus (Marily Jaska)

14.00–14.15   paus 15 min

14.15–14.45   Radooni mõõtmine kodudes ja töökohtadel (Alar Polt)

14.45–15.15   Radooni kaitsemeetmete rakendamine elamutes (Priit Kasemaa)

15.15–15.45  Väheuuritud alade kaardistamine (Krista Täht-Kok)

15.45–16.15   Elamute siseõhu radooniuuring (Siiri Salupere)

 

___________________________

Uudise autor: Keskkonnaministeerium

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!