Keskkonnaministeerium tellib statistilisele metsainventuurile analüüsi

Autor:

Selve Pitsal
Kuusik
pixel2013. Pixabay

Keskkonnaministeerium sõlmis Tartu Ülikooliga lepingu, et ülikooli teadlased analüüsivad statistilise metsainventuuri (SMI) traktivõrku ja arvutusmeetodeid.

 

„Metsastatistika on olnud Eestis tugeva kriitika all ja selguse saamiseks vajame asjatundjatelt sõltumatut analüüsi,“ selgitas uuringu vajadust keskkonnaminister Erki Savisaar. „Kui midagi vajab SMI-s korrigeerimist, siis ka see selgub Tartu Ülikooli teadlaste analüüsist,“ sõnas keskkonnaminister. Savisaare kinnitusel peab Eesti metsastatistika olema usaldusväärne. TÜ matemaatika ja statistika instituudi teadlaste tehtav analüüs näitab, kas on põhjust metsastatistika usaldusväärsuses kahelda.

 

Meeskond koosneb Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi (TÜ MSI) töötajatest:

 

1. Kalev Pärna (füüsika-matemaatika kandidaat), TÜ MSI emeriitprofessor, projekti vastutav täitja

2. Raul Kangro (PhD), TÜ MSI kaasprofessor

3. Märt Möls (PhD), TÜ MSI kaasprofessor

4. Jüri Lember (PhD), TÜ MSI professor

5. Meelis Käärik (PhD), TÜ MSI kaasprofessor, instituudi juhataja

6. Imbi Traat, (füüsika-matemaatika kandidaat), TÜ emeriitdotsent

 

Tellitava töö kirjeldus

 

1) Hinnang SMI-s kasutatavale traktivõrgule (traktide arv, trakti suurus, traktide ja proovitükkide paigutus, representatiivsus, sh piirangutega/piiranguteta metsa osakaal). Töö käigus tuleb hinnata traktivõrgu suurust ning hinnata, kas traktivõrgu tihendamisel või traktide paigutuse muutmisel saaks saadavate hinnangute varieeruvust oluliselt vähendada. Hinnang, kas SMI pindalahinnangute juhusliku vea määramise metoodika on korrektne.

 

2) SMI empiiriliste mudelite (kännust rinnasdiameetri tuletamine, kõrguskõvera mudel, tagavaramudelid jne) kasutamisega kaasnevate arvutuste ning nendega seotud määramatuste arvutamise analüüs, sh millised on olnud arvutusmeetodite ja R-koodi paranduste mõjud.

 

3) Välimõõtmisi teostavate gruppide subjektiivsusfaktori mõju olemasolu testimine ja suuruse hindamine.

 

4) Vajadusel näidata võimalused metoodika täpsustamiseks.

 

Töö vahearuande esitamise tähtaeg on augusti teises pooles ja lõpparuanne peab valmima detsembriks.

 

Marju Kaasik

Avalike suhete osakonna peaspetsialist

 

__________________________

Uudise autor: Keskkonnaministeerium

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!