Metsanduse arengukava uus juhtkogu alustab tööd

Autor:

Kaisa Viira
Metsanduse arengukava uus juhtkogu alustab tööd
Kaisa Viira
Märksõnad

Metsanduse järgmise kümnendi (MAK2030) juhtkogu peab täna esimest koosolekut, mille fookuses on kokku leppida edasised tegevused ja tööde etapid ning saada ülevaade keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) programmi koostamise hetkeseisust.

 

Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul alustab juhtkogu esimest kogunemist kaalukate teemadega. „Arengukava koostamisega edasiliikumiseks alustab juhtkogu senise eelnõu analüüsist ning fikseerib järgmised vajalikud sammud. Olulise teemana arutatakse ka seni pikalt arengukava koostamist takistanud keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi ja hetkeseisu,“ lausus Mölder.

 

Esimesel e-kohtumisel valitakse juhtkogule esimees ja pannakse paika edasine töökorraldus. Ühtlasi saavad juhtkogu liikmed ülevaate arengukava senisest seisust, huvirühmade antud sisendist ja tutvuvad eelnõu praeguse seisuga. „Juhtkogule on seatud siht saada valdkonda suunav teaduspõhine arengukava eelnõu valmis järgmise aasta teises pooles, misjärel saame selle riigikogule üle anda,“ ütles keskkonnaminister. 

 

Minister tänas kõiki huvirühmi, kaasamõtlejaid ja arutlejaid seni tehtud töö eest. „Kõik koostatud analüüsid ning kogutud ja läbi töötatud materjalid on väga väärtuslikud. Need on aluseks arengukava koostamisele,“ rõhutas Mölder.

 

Lisaks kohtub juhtkogu arengukava KSH programmi koostajatega, kes on oma tööga juba alustanud ning annavad ülevaate hetkeseisust. Keskkonnamõjude strateegiline hindamine on oluline osa arengukava koostamisest, mistõttu vajavad juhtkogu liikmed ülevaadet, mis tempos hindamisega edasi liigutakse ning kaugele on töödega tänaseks jõutud.

 

Juhtkogu koosneb Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli ja Helsingi Ülikooli teadlastest ja Eesti Teaduste Akadeemia liikmetest - Arne Sellin, Urmas Varblane, Rein Drenkhan, Henn Korjus, Veiko Uri, Kajar Köster ja Maie Kiisel. Lisaks kuuluvad kogusse riigikantselei esindaja Triin Reisner ja keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.

 

Uue juhtkogu loomisel konsulteeris keskkonnaministeerium teadusasutuste, ministeeriumide ning Teaduste Akadeemia presidendiga. Valikul lähtuti printsiibist, et selles on esindatud erinevate ülikoolide ja metsandusega seotud valdkondade teadlased, mis tagab laialdasetele teadmistele, põhjalikule analüüsile ja tasakaalus lähenemisele põhineva lõpptulemuse.

 

MAK2030 kohta käiv info leitav SIIT, siia on värskelt lisatud eelmise juhtkogu töö analüüs.

 

___________________________

Uudise autor: Keskkonnaministeerium

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!