Noorte keskkonnanõukogu koolitunnid on väga populaarsed

Autor:

Kaisa Viira
Märksõnad

Noorte Keskkonnanõukogu liikmed annavad koolides tunde, kus arutletakse keskkonna murekohtade üle. Veebiloengute sarja on juba registreeritud paarikümmend kooli.

 

Praegusel keerulisel ajal on läinud koolidele appi mitu Noorte Keskkonnanõukogu liikmesorganisatsiooni – Eesti Arstiüliõpilaste Selts (EAÜS),  Bioteaduste Üliõpilaste Selts (BÜS), Fridays for Future Eesti (FFF), Eesti Maaülikooli Keskkonnaüliõpilaste Selts (EMÜ KÜS) jaEesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK). Noored viivad erinevatel keskkonnaalastel teemadel läbi külalistunde. Teemad, mida käsitletakse, on keskkond ja teadlik tarbimine; õhu- ja veesaaste mõju inimtervisele;  mikroplast ning kliimamuutused.

 

Õpetajad on tundide suhtes näidanud üles aktiivset huvi ja esimeste kohtumiste järel antud  tagasiside on igati positiivne. „Õpetajad on öelnud,  et ka nemad on saanud uusi teadmisi ja fakte, sest loengusarjas käsitletakse olulisi teemasid detailsemalt ja tuginedes värskele teadusinfole,“ kirjeldavad keskkonnanõukogu noored seni saadud tagasisidet. „Samuti ollakse rahul, et koolitused loovad võimaluse luua sidet üliõpilaste ja gümnaasiumiõpilaste vahel.“

 

Kolmandale kooliastmele ja gümnaasiumile mõeldu veebitunnid sobituvad hästi loodusainete õppeprogrammi, samas on mõned koolid kasutanud võimalust rikastada keskkonnateemadega hoopis inglise keele tunde.

 

45 minutit kestvaid veebikoolitusi saab broneerida kuni 15. juunini meiliaadressil carolyn.mets@ank.ee. Koolitused on tasuta.

 

Noorte Keskkonnanõukogu on Keskkonnaministeeriumi juurde loodud nõuandev ühendus, milles löövad kaasa mitmed noorteorganisatsioonid, kes suuremal või väiksemal määral on seadnud oma eesmärgiks ka keskkonnahoiu.

 

___________________________

Uudise autor: Keskkonnaministeerium

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!