Osale veemajanduskavade eelnõude tutvustusel

Autor:

Selve Pitsal
Lainetus merel
Kranich17. Pixabay

Veekeskkonnale avalduva mõju ohjeldamiseks on koostatud veemajanduskavade eelnõud. Vajalike veekaitsemeetmete rakendajateks on määratud nii riigiasutusi, ettevõtteid kui ka eraisikuid. Kavad puudutavad tegevusi aastatel 2022-2027.

 

Veekeskkonnale avalduva mõju ohjeldamiseks on koostatud veemajanduskavade eelnõud. Vajalike veekaitsemeetmete rakendajateks on määratud nii riigiasutusi, ettevõtteid kui ka eraisikuid. Kavad puudutavad tegevusi aastatel 2022-2027.
 

 

Lisaks veemajanduskavadele on valmimas ka maaparandushoiukavadmerestrateegia ja üleujutusriskide hindamine, mis kõik on seotud veekeskkonna kaitsega.
 

 

Kõikide eelloetletud dokumentide eelnõusid tutvustatakse neljal avalikul arutelul. Iga arutelu on osalt spetsiifilisema rõhuasetusega (meri, põllumajandus, üleujutused jm), kuid tutvustatakse ka teemasid ja eesmärke üldisemalt.

 

Kutsume teid esitama oma ettepanekuid ja vastuväiteid avaldatud dokumentide osas praegu käimasoleva avaliku väljapaneku ajal.

 

Avaliku väljapaneku arutelud toimuvad teemade põhiselt ja onlines MS Teams vahendusel järgnevatel kuupäevadel:
14. märts            Üleujutused, veemajanduse juhtimise parendusvõimalused, veevõtt ja heitvesi, jääkreostus
17. märts            Paisutamine

18. märts            Merekeskkond
21. märts            Põllumajandus/maaparandus

 

Arutelude ajad, päevakavad ja registreerimislingid on leitavad https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027-eelnou

 

Ettepanekute veebivorm: https://envir.ee/veemajanduskavade-ja-meetmeprogrammi-eelnoude-avalik-valjapanek

 

Agnes Aaslaid

Avalike suhete osakonna nõunik

 

________________________

Uudise autor: Keskkonnaministeerium

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!