Päästeamet on kehtestanud osades maakondades tuleohtliku aja

Autor:

Kaisa Viira
Päästeamet on kehtestanud osades maakondades tuleohtliku aja
Ylvers. Pixabay
hoiatus

Arvestades ilmastikuprognoose, maastiku tuleohu taset ning metsa- ja maastikutulekahjude esinemissagedust kehtestas Päästeamet alates 20. juulist 2021 tuleohtliku aja Ida- ja Lääne-Virumaal, Jõgevamaal, Pärnumaal ning Tartumaal.

 

Esmakordselt Eestis rakendub tuleohtlikul ajal maakonniti võõral metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal viibimise ja mootorsõidukiga sisenemise keeld. 

 

Tuleohtliku aja piirangud:

  • Kui see mets, kuhu inimene tahab grillima või lõket tegema minna, ei ole tema isiklik mets, siis sinna minna ei tohi. Samamoodi nagu eramets ei kuulu ka riigimets tavalisele läbikäijale ning sellele kehtib täpselt sama reegel – sinna minna ei või. Kui näiteks ujumispaikadesse viib tee läbi era- või RMK metsa, siis ka sinna hetkel minna ei tohi ja tuleb valida mõni teine tee või avalik ujumiskoht.
  • Võõral metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal (st eramets, RMK mets, riigimets) sõita ega parkida ei tohi. Üldkasutatavatel teedel võib liigelda. 
  • Oma isiklikus metsas (sh RMK töötajad RMK metsas) võib vajadusel hooldustöid läbi viia, seejuures vastutab sealse tegutsemise eest inimene ise. Teha lõket ega grillida ei tohi ka isiklikus metsas.
  • Grillida võib ainult oma isiklikus aias ning lõket teha ettevaatlikult ja mõistusega. Lõkkease peab olema mulla- või kivivalliga piiratud ning ilm ei tohi olla tuuline. Lõkke juures peavad olema esmased tulekustutusvahendid. Enne lõkke juurest lahkumist tuleb veenduda, et lõke oleks täielikult kustunud – lõkkel tuleb lasta täielikult ära põleda või see veega kustutada.
  • Metsatöid võib teostada, kui tööd on tellinud metsa omanik (omaniku vastutusel).

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab Päästeamet Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti. Arvestades ilmaprognoose võivad piirangud laieneda ka teistele maakondadele, kuni tuleohukaart näitab langustrendi. Tuleohtliku aja piirangute täitmisel hoiavad silma peal operatiivennetuse patrullid.

 

Päästeamet paneb inimestele südamele, et looduses tuleb olla eriti ettevaatlik, sest ka väike tegu võib saada saatuslikuks. Tänavu on aset leidnud 626 metsa- ja maastikutulekahju, neist 67 juuli kahe esimese nädalaga.

 

Riigi Ilmateenistuse tuleohukaardiga saab tutvuda SIIN.

 

Loe lisainfot Päästeameti kodulehelt.