Papioru maastikukaitseala sai uue kaitse-eeskirja

Autor:

Kaisa Viira
Märksõnad

Valitsus kinnitas Viljandimaal asuva Papioru maastikukaitseala uue kaitsekorra, millega korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja uuendatakse kaitse-eesmärke.

 

Kaitseala on moodustatud Papioru sälkoru kaitsmiseks ja tutvustamiseks. Uue kaitsekorra kohaselt on Papioru kaitsealal keelatud uuendusraie, biotsiidide, taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamine ning ulukite lisasöötmine. Muudatusena on lisatud, et maastikuvaadete avamiseks ja säilimiseks on vajalik puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine või raadamine kaitseala valitsejaga kooskõlastatud ulatuses. Samuti on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks ning  veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine.

 

Papioru maastikukaitseala pindala on kokku 3,7 ha. Piirikorrigeerimise käigus kaitseala pindala ega piiranguvöönd ei muutu. Kaitseala pindalast moodustab suurima osa riigimaa - 3,3 ha, munitsipaalmaa 0,3 ha ja eramaa 0,1 ha.

 

Papioru maastikukaitseala asub Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Olustvere alevikus ja Jaska külas.

 

___________________________

Uudise autor: Keskkonnaministeerium

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!