Septembris saab esitada parandus- ja täiendusettepanekuid Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskavale

Autor:

Selve Pitsal
Rabamaastik.
nemmekatt.Pixabay
Märksõnad

Pääsküla raba kaitseala looduskaitseliste tööde planeerimiseks on koostatud kaitseala kaitsekorralduskava eelnõu, mis läheb septembri alguses avalikule väljapanekule. Selle koostamist on nõustanud Pääsküla raba kaitseala nõukoda, kuhu kuuluvad nii kohalike kogukondade esindajad kui ka elustiku eksperdid. 1.-25. septembrini on Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava 2022-2031 eelnõu avalikul väljapanekul nii Tallinna veebilehel, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahoiu osakonnas kui ka Nõmme linnaosa valitsuses.

 

Juulis kutsuti kokku erinevatest huvigruppidest koosnev Pääsküla raba kaitseala nõukoda, mis on juba esitanud kaitsekorralduskava eelnõule omapoolsed soovitused ja parandused. Esimesel kohtumisel leidis nõukoda, et Pääsküla raba kaitsekorralduskava koostamisel tuleb eesmärgiks seada olemasolevate loodusväärtuste ja kaitsealuste liikide hoidmine, kuid tuleb kaaluda ka raba osalist taastamist. Juulikuu jooksul said nõukoja liikmed tutvuda Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava 2022–2031 tööversiooniga ning teha oma ettepanekuid.

 

„Mul on hea meel, et otsustasime kaasata kaitsekorralduskava eelnõu koostamisse kohalikke elanikke ja looduskaitsjaid. Saime neilt väga head tagasisidet ja asjalikke parandusettepanekuid, mis jõudsid kõik eelnõusse. Kavatseme kasutada sarnast koostöövormi ka edaspidi, kui arutluse all on küsimused, mis on kohalikule kogukonnale olulised,“ lausus abilinnapea Vladimir Svet peale viimast nõukoja koosolekut.

 

Pääsküla raba ja seda ümbritsevad metsad moodustavad Tallinna ühe suurema tervikliku ja liigirikka roheala, sealjuures on raba kaitsealalt leitud 65 kaitsealust liiki. Aastakümnete pikkune kuivendamine on aga rabale iseloomulikke kooslusi vähendanud ning piirkonna tuleohtlikuks muutnud. „Selleks, et Pääsküla raba kaitseala kunagised raba- ja soolaigud saaks uuesti suurenema hakata tuleb kunagi kuivenduseks rajatud kraavid paisudega sulgeda. Seda tuleb aga teha seal, kus taastumiseks on veel parimad võimalused ja nii, et kahjustatud ei saaks ala muud loodusväärtused ega ka inimestele juba omaseks saanud looduslik puhkeala. Parim viis selleks on ehitada need paisud käsitsi, talgute korras,“ lausus Tallinna Keskkonnahoiu ja -korralduse osakonna kaitsekorralduse peaspetsialist Lauri Klein

 

„Pääsküla rabas on palju kaitsealuseid taime-ja loomaliike ning see on ka kohalike seas armastatud puhke- ja jalutusala. Paratamatult on inimeste ja looduse huvid tihti vastandlikud, kuid soovime jõuda kaitsekorralduskavaga sellise tulemuseni, et meie ainulaadne raba säilib ja kohalikel on võimalik seal ka teisi liike häirimata aega veeta. Kutsun kõiki kohalikke inimesi septembris kaitsekorralduskavaga tutvuma ja oma sõna sekka ütlema,“ lausus Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri.

 

Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava avalik väljapanek toimub ajavahemikus 1. kuni 25. september 2022. Kava on alates 1. septembrist 2022 paberile välja trükituna kohapeal tutvumiseks saadaval Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahoiu ja -korralduse osakonna ruumides aadressiga Harju tn 13, Tallinn; Nõmme linnaosa valitsuse ruumides aadressiga Valdeku tn 13, Tallinn ja ka Tallinna veebilehel:

 

Pääsküla raba kaitsekorralduskava avalik väljapanek. Sellelt veebilehelt leiab alates 1. septembrist 2022 ka tagasiside vormi, kuhu saab sisestada oma ettepanekuid.

 

Lisaks sellele on kõik soovijad oodatud osalema Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava tutvustamise koosolekul, mis toimub 15. septembril 2022 algusega kell 17 Nõmme linnaosa valitsuse ruumides aadressiga Valdeku tn 13, Tallinn.

 

Need, kes soovivad Pääsküla raba taastamisele ka ise käed külge panna, saavad registreeruda kraavide sulgemist tutvustavale talgupäevale, mis toimub Pääsküla rabas 10. septembril 2022. Kuna raba on tundlik keskkond, siis saab talgutel osaleda vaid ette registreerudes, mida saab teha samal veebilehel, kus toimub kaitsekorralduskava avalik väljapanek. Registreerimislehelt leiab ka täpsemad detailid talgupäeva kohta.

 

Pääsküla raba Tallinna piiresse jääva osa looduse kaitseks moodustati 2013. aastal kohalik kaitseala, mille suurus on 274,3 ha. See kaitseala on üks Tallinna liigirikkamaid ning sealt on leitud kokku juba vähemalt 65 kaitsealust liiki ja nende nimekiri täieneb pidevalt. Alal kasvab kokku vähemalt 17 liiki kaitsealuseid orhideesid.

 

___________________________

Uudise autor: bioneer.ee

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!