Täna tutvustatakse Läänemere kaitse uusi ja rangemaid plaane

Autor:

Kaisa Viira
Täna tutvustatakse Läänemere kaitse uusi ja rangemaid plaane
Tuuli Kull
Märksõnad

Eesti koos kõikide teiste Läänemere riikidega uuendab mere seisundi parandamise plaane: tänavu  valmib Läänemere uus tegevuskava ning Eesti merestrateegia meetmekava. Täna, 9. aprillil korraldab Keskkonnaministeerium nende kavade avaliku arutelu. 

 

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisneri sõnul peab Läänemere riikide mereekspertide ette valmistatud uus tegevuskava aitama terves Läänemeres saavutada head keskkonnaseisundit.

 

„Nii Läänemere kui ka Eesti merealade ühine probleem on eutrofeerumine ehk inimese tekitatud toitainete üleküllus meres, mis põhjustab taimestiku intensiivset kasvu, sinivetikate vohamist ja mereelustiku elupaikade hävimist,“ rääkis Reisner. „Ilma inimtegevuse mõju vähendamata Läänemeri taastuda ei saa. Selleks peamegi tegema plaane ja liikuma sihipäraselt inimtegevuse mõju vähendamise suunas nii Eestis kui ka kogu Läänemere piirkonnas.“

 

Läänemere uus tegevuskava toobki välja, mida saab ette võtta eutrofeerumise vähendamiseks, mereelustiku hoidmiseks, ohtlike ainete ja mereprügi merre sattumise vähendamiseks ning mere kaitse paremaks korraldamiseks. Reisneri sõnul on koos teiste Läänemere riikidega plaanis kokkuleppele jõuda umbes 200 uues meetmes ja need ka enne 2030. aastat ellu viia.

 

Veelgi täpsemalt plaanitakse aga kõik meetmed üksikasjalike tegevustena paika panna Eesti enda mereseisundi parandamise meetmekavas, mis peaks samuti selle aasta lõpuks valmis saama. „Eesti inimestele on mere seisundi parandamisel kõige olulisem randade puhtus, suplusvee kvaliteet, kalapüügivõimalused ning meretranspordi ohutus,“ loetles Reisner.

 

Reedesel avalikul arutelul tutvustab Keskkonnaministeerium, kui kaugel ollakse Läänemere uue tegevuskava koostamisega ning Eesti merestrateegia meetmekava uuendamisega. Räägitakse plaanitavatest meetmetest ning milliseid probleeme on vaja lahendada. Kõik huvilised on oodatud arvamust avaldama ja ettepanekuid tegema.

 

Arutelu päevakava: https://www.envir.ee/et/uudised/raagi-kaasa-mereasjades

 

___________________________

Uudise autor: Keskkonnaministeerium

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!