Uuri lähemalt: Keskkonnaportaalis on nüüdseks kättesaadav üle-eestiline valglate andmestik

Autor:

Selve Pitsal

Keskkonnaportaali kaardirakenduses on avalikustatud tänapäevase kõrgusmudeli alusel modelleeritud valglate ja vesikondade kaardikihid. Kõiki kaardikihte saab ka alla laadida.

 

Teadmine, kui suur ja milline on veekogude toiteala ehk valgla, on nende kaitseks, haldamiseks ja teaduslikuks uurimiseks ülioluline, kuna valglast sõltub, kui palju vett veekogusse jõuab ja milline see vesi on.

 

Veel hiljuti oli Eesti valglate andmestik killustatud erinevatel aegadel ja erinevate metoodikate alusel koostatud kihtide vahel ning puudus kogu Eesti vetevõrku kattev terviklik valglate ruumiandmestik.

 

2021. aastal tellis Keskkonnaagentuur Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuselt valglapiiride tänapäevase Lidar-põhise modelleerimise. Töö käigus töötati välja valglate määramise metoodika ning modelleeriti pisut üle 5000 veekogu, veekogumi ja seirejaama valgla ruumikuju. Lisaks valglatele korrigeeriti ka senised alamvesikondade ja vesikondade piirid.

 

Antud töö kohta loe täpsemalt Keskkonnaportaalist.

 

Kaardikihte näeb ja need on allalaetavad Keskkonnaportaali kaardirakenduses.

 

Kuvatõmmis keskkonnaportaalist

 

___________________________

Uudise autor: Keskkonnaagentuur

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!