Uudised

Mikroplastiosakesi leidub tänapäeval — võib peaaegu liialdamata öelda — kõikjal. Ei ole siis imestada, et neid satub ka ämblikuvõrku.

 

Eesti pidi 2020. aastal ringlusse võtma 50% olmejäätmetest, aga võttis vaid ligikaudu 30%. Prügilatesse ei tohi seaduse järgi ladestada üle 20% biolagunevaid jäätmeid, aga jätkuvalt ladestame rohkem.

Rahvusringhääling tähistab maikuud keskkonnakuuna ja ETV2 toob sel puhul vaatajateni filmiprogrammi kaheksa dokumentaalfilmiga.

 

Purtse jõe valgala puhastamise kaevetööde tulemusena on reostunud pinnas Ida-Virumaal eeltöötlusplatsile kogutud ja lõppkäitlemise ootel. 19. aprillini saab osaleda jääkreostuse äraveo riigihankel.

Loodusesse jõudvast plastist eritub keskkonda lisaaineid ja see imab endasse juba looduses olevaid saasteaineid.

1. märtsil alanud viienda ÜRO Keskkonnaassamblee keskseks teemaks on looduse ja kestliku arengu koosmõju tugevdamine. Eesti ootab kohtumiselt ülemaailmse plastikonventsiooni algatamise otsust ja looduspõhiste lahenduste edendamist.

Keskkonnaminister Erki Savisaar saatis täna kohalike omavalitsuste juhtidele kirja, milles palub säilitada maanteede ääres paiknevad prügikastid ning luua võimalus jäätmeid liigitada.

 

Valitsus kiitis täna heaks Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mille Euroopa Komisjon algatas detsembris laevajäätmete ebaseaduslikku merreheitmist käsitleva regulatsiooni uuendamiseks.

Värske rahvusvahelise raporti andmetel leidub maailma jõgedes nii palju ravimijääke, et need kujutavad endast ohtu keskkonna ja inimkonna tervisele.