Loodusvaatluste nutirakendus
Uus äpp varsti saadaval

Loodusvaatluste nutirakendus on uuenemas!

Loodusvaatluste nutirakendus on loodud kõigile loodusesõpradele, kes soovivad oma vaatlusi salvestada ning jagada. Rakendus võimaldab määrata asukohta, lisada vaatlusele foto-, heli- ja videofaile, luua oma vaatlusgruppe ning osaleda erinevates projektides.
⮞ Kirja sobib panna igasuguste liikide vaatlusi, vaadeldav liik ei pea olema haruldane ega kaitsealune.
⮞ Vaatlusi võib teha ka looma jälgede, tegevusjälgede, häälitsuste ja väljaheidete põhjal.
⮞ Vaatluse võib andmebaasi registreerida ka siis, kui vaatleja ei suuda liiki määrata, kuid teeb vaadeldud isendist foto.

 

Sinu vaatlused on olulised Eesti looduse mitmekesisuse kaardistamisel!

Registreeritud vaatlustest tekib kasutajale elektrooniline vaatluspäevik. Kirja pandud vaatlustest on kasu nii teadlastele kui looduskaitsjatele - edastatud vaatlused on olulised looduskaitse paremal korraldamisel, liikide leviku ning fenoloogia uurimisel, võõrliikide tõrjel, eluslooduse riikliku seire toetamisel ja paljus muus.

Kõik vaatlusandmed salvestatakse Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS).

 

 

⮞ Õige varsti saab äpi alla laadida Google Play'st või App Store'st ning asuda loodust vaatlema! Juhised uue äpi kasutamiseks leiad menüüpunktist Äpi kasutusjuhend ning vastused võimalikele tekkivatele küsimustele menüüpunktist KKK.

✉️ Kasutajatugi lva@envir.ee

 

 

 

1. Liigu metsas, mere ääres või veeda aega oma koduaias ja hoia käepärast laetud akuga mobiiltelefon. 2. Märka enda ümber elurikkust - tuvasta liik, arvukus ning võimalusel tee foto, video või salvesta heliklipp. 3. Salvesta ja edasta vaatlused Loodusvaatluste nutirakendusega.

 

                                                                                                                                                                   Viimati muudetud 10.11.2021