Uudised

Keskkonnaministeeriumil on kavas peagi kehtestada nõue, et avalik sektor ning riigiettevõtted hakkaksid hankima ainult keskkonnahoidlikke busse, veokeid ja sõiduautosid.

 

Valitsus otsustas 7. aprilli kabinetinõupidamisel kiirendada tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalikkuse üle otsustamise analüüsi: tuumaenergia töörühm peab valitsusele esitama lõpparuande seni planeeritust kuus kuud varem ehk järgmise aasta lõpuks.

17. märtsil 2022 alustati puisniitude taastamise projekti „PuisniiduLife“ ehk „WoodMeadowLife“ avaseminaril Pärnumaal koostöö sihtide seadmist järgmiseks viieks aastaks.

Mondo Maailmakool on koostöös Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli teadlastega andnud välja Kliimakooli kaardimängu.

Eesti algatas ÜRO Keskkonnaassambleel üleilmse keskkonnaandmete alliansi DEAL, mis aitab riikidel ühiselt kliimakriisi vastu võidelda.

 

1. märtsil alanud viienda ÜRO Keskkonnaassamblee keskseks teemaks on looduse ja kestliku arengu koosmõju tugevdamine. Eesti ootab kohtumiselt ülemaailmse plastikonventsiooni algatamise otsust ja looduspõhiste lahenduste edendamist.

Kahjuks näitavad prognoosid, et aastaks 2025 elab ligikaudu 2 miljardit inimest absoluutse veepuudusega piirkondades.

 

Keskkonnaministeerium ja peamiselt teadlastest koosnev juhtkogu tutvustasid huvigruppidele metsanduse uue arengukava hetkeseisu ja kuulasid huvigruppide seisukohti.

 

1. jaanuarist jõustus määrus, millega peab avalik sektor kaupade ja teenuste ostmisel arvestama, et need oleksid muu hulgas ka keskkonnahoidlikud.

 

31. oktoobril algas Glasgow's ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte 26. kohtumine (Conference of the Parties ehk lühendatult COP).