Sündmused

Kutsume Eesti looduse päeva pidulikule tähistamisele ja kontserdile laupäeval, 13. augustil algusega kell 13.30 Lihula lauluväljakul.

 

Päevakava:

2. juulil, pärandniitude päeval toimuvad retked Eesti erinevatele pärandniitudele, kus oma hooldatavaid niite tutvustavad nii maahooldajad kui ka looduskaitsjad. 

 

Uudised

Keskkonnaministri kohuseid täitev Urmas Kruuse allkirjastas 13. juulil Vilsandi rahvuspargi enam kui veerand sajandit vana kaitse-eeskirja muutmise ettepaneku, et tagada sealsete kaitsealuste liikide ja koosluste parem kaitse.

Keskkonnaministeerium andis Keskkonnaametile ülesande analüüsida Hiiumaa rahvuspargi loomise ideed. See ei tähenda veel, et kaitseala loomine oleks otsustatud ja kõik raied  automaatselt 28 kuuks peatatud. Keskkonnaamet vaatab üle alates 8.

Eile õhtul esimest korda kogunenud Pääsküla raba kaitseala nõukoja arutelult jäi kõlama soov, et raba kaitsekorralduskava koostamisel arvestataks esmajärjekorras looduse ja sealsete kaitsealuste liikide vajadustega.

 

Teisipäeval, 5. juulil kohtub esimest korda Tallinna poolt kokku kutsutud 14-liikmeline, laiapõhjaline ja eri huvigruppe koondav Pääsküla raba kaitseala nõukoda, mis hakkab nõustama Pääsküla raba kaitsekorralduskava koostamist ja selle rakendamist.

Emajõe suudmealal Peipsiveere looduskaitsealal ootavad sind uued RMK lõkkekohad! Need peatuspaigad kannavad ilusaid kalanimesid: Ahvena, Angerja, Haugi, Särje ja Latika.

Tänavu täitub 100 aastat sellest, mil Soome päritolu geograafiaprofessor Johannes Gabriel Granö mainis esmakordselt nime Soomaa. Selleks puhuks anti geograaf Taavi Pae eestvedamisel uuesti välja raamat, mis koondab 1922.