Uudised

Valitsus kinnitas Suigu looduskaitseala, Selja jõe maastikukaitseala ja Alliku looduskaitseala eeskirjad ning otsustas Oja liigikaitseala kaitse alt välja arvata.

 

1935. aastal võeti vastu Eesti esimene looduskaitseseadus. Enne seda olid kaitsealad ajutised ja õiguslikult erinevalt reguleeritud. Looduskaitseseadus andis muu hulgas juriidilise aluse looduskaitseregistrile, mis alustas tööd 11. novembril 1936.

 

5. oktoobril 2021 valiti Euroopa Kaitsealade Liidu (EUROPARC Federation) üldkogul võrgustiku uude nõukokku Leelo Kukk, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas.

Kuigi musta-toonekure arvukus eesti metsades langeb, võib nende kaitsmiseks rajatud looduskaitsealadedest kasu olla ka teistel liikidel, selgus Tartu Ülikooli teadlaste eestvedamisel 

Seoses ilusate suve- ja puhkuseilmadega liiguvad inimesed rohkem looduses. Üha enam on jõudnud Keskkonnaametini teateid sellest, et inimesed kraabivad liivakivipaljanditesse oma nimesid, et oma külaskäik loodusesse jäädvustada.

Suvel suureneb linnalähedaste matkaradade ja kaitsealade külastatavus ning et kõik puhkajad saaksid ühtemoodi nautida Eestimaa puhast loodust, on vajalik ka kõigi loodust hoidev käitumine.

 

Rakvere lähedal asuv Mädapea tammiku maastikukaitseala on oluline looduslikku mitmekesisust säilitav ala.

31. mail ja 1. juunil räägitakse maailma ja Lahemaa aktuaalsete looduskaitse teemadest rahvusvahelisel juubelikonverentsil "Lahemaa rahvuspark 50: loodus ja kultuur, minevik ja tulevik".

Sündmused

Huvilised on oodatud 25. septembril matkale Taevaskoja tuntud ja tundmatutele radadele!

 

Õpperetk Pühajärve maastike portreteerimisest!