Uudised

Keskkonnaamet koostas kaitstavatele looduse üksikobjektidele uue kaitse-eeskirja selleks, et Eesti loodusväärtused säiliksid. Keskkonnaamet ootab ettepanekuid kaitse-eeskirja eelnõule kuni 5. detsembrini.

 

Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava, mis läbis septembris avaliku väljapaneku ja on saanud ametkondlikud kooskõlastused, sai täna ka linnavalitsuse heakskiidu.

 

Valitsus kinnitas Viljandimaal asuva Papioru maastikukaitseala uue kaitsekorra, millega korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja uuendatakse kaitse-eesmärke.

 

Käimas on Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine ning paari aasta jooksul tuleb uuendada ka kaitsekorralduskava. Keskkonnaamet  soovib peatada kaitsekorralduskava üle vaatamiseni suuremahuliste kaitseala tulevikku puudutavate otsuste langetamise.

Pääsküla raba kaitseala looduskaitseliste tööde planeerimiseks on koostatud kaitseala kaitsekorralduskava eelnõu, mis läheb septembri alguses avalikule väljapanekule.

Keskkonnaministri kohuseid täitev Urmas Kruuse allkirjastas 13. juulil Vilsandi rahvuspargi enam kui veerand sajandit vana kaitse-eeskirja muutmise ettepaneku, et tagada sealsete kaitsealuste liikide ja koosluste parem kaitse.

Keskkonnaministeerium andis Keskkonnaametile ülesande analüüsida Hiiumaa rahvuspargi loomise ideed. See ei tähenda veel, et kaitseala loomine oleks otsustatud ja kõik raied  automaatselt 28 kuuks peatatud. Keskkonnaamet vaatab üle alates 8.

Eile õhtul esimest korda kogunenud Pääsküla raba kaitseala nõukoja arutelult jäi kõlama soov, et raba kaitsekorralduskava koostamisel arvestataks esmajärjekorras looduse ja sealsete kaitsealuste liikide vajadustega.

 

Sündmused

Kutsume Eesti looduse päeva pidulikule tähistamisele ja kontserdile laupäeval, 13. augustil algusega kell 13.30 Lihula lauluväljakul.

 

Päevakava: