Uudised

Keskkonnaministeerium koostab koostöös partneritega uut keskkonnavaldkonna arengut terviklikult käsitlevat alusdokumenti.

Millised rändevõimalused on kaladel Virumaa jõgedel? Mis annab Aidu karjääri veele iseloomuliku türkiissinise värvi? Kuidas eemaldatakse nõukogudeaegset jääkreostust? 

 

Eesti nõustub Euroopa Komisjoni ettepanekuga muuta inimesele ohtlike kemikaalide piirnormid käideldavates jäätmetes rangemaks.

 

Nüüdsest töötavad Keskkonnaameti kohalikud eluslooduse, keskkonnakasutuse ja järelevalve valdkonna kolleegid hiidlastele juba tuttavas punases majas aadressil Kõrgessaare mnt 18.

 

Keskkonnaamet on asutus, mis ei tohi tegutseda peidetult ja tagasihoidlikult, vaid peab oma väärtused suurelt inimesteni viima ja teed näitama.

Valitsus kiitis täna heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu.

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et Linnamäe paisu omanik Wooluvabrik OÜ püüab jätkuvalt avalikkust eksitada ja pikendada esialgse õiguskaitsega keskkonnaloa pikendamise menetlust Linnamäel.

 

Eksperthinnangu aruande järgi on võimalik Hellenurme paisule rajada kalapääs, mis leevendaks paisu negatiivset mõju keskkonnale, kuid ei kahjustaks Hellenurme mõisa kompleksi muinsuskaitselist väärtust.

Keskkonnaametil on hea meel, et Linnamäe paisu teemal jätkub diskussioon. Kalle Vellevoo 16. detsembril ERR-is ilmunud kirjutis on üks arvamus, mis toob esile eelkõige kultuuriväärtused, kuid vajab looduskaitsega seotud andmete osas täpsustusi.

Uuest Euroopa Keskkonnaagentuuri aruandest selgub, et vastupidavama ja jätkusuutlikuma tuleviku loomine nõuab Euroopalt oma majandusmudeli ümberkujundamist. Aruandes tuuakse esile Euroopa võimalused majanduse loomisel, mis suudab tagada heaolu ja jätkusuutlikkuse.