Uudised

1935. aastal võeti vastu Eesti esimene looduskaitseseadus. Enne seda olid kaitsealad ajutised ja õiguslikult erinevalt reguleeritud. Looduskaitseseadus andis muu hulgas juriidilise aluse looduskaitseregistrile, mis alustas tööd 11. novembril 1936.

 

20. oktoobril algab lõheliste kuderahu aeg, mil enamikel lõhejõgedel on kalapüük keelatud. Täielik püügikeeld kehtib 30. novembrini, kuid paljudel jõgedel on lõhepüük keelatud või lubatud üksnes kalastuskaardi omanikele veel ka detsembris.

 

Möödunud neljapäeval, 30. septembril 2021 toimus Keskkonnaameti ja Läti Keskkonnaameti (Valsts vides dienests) kohtumine.

 

Jõevähi populatsiooni kaitseks kehtivad püügile Eestis ranged piirangud. Vähke tohib püüda vaid kalastuskaardi alusel, loetud veekogudes ja ainult augustikuu jooksul.

Igal aastal viib Keskkonnaagentuur läbi lendoravate seiret, millega kontrollitakse kõiki keskkonnaregistrisse kantud lendorava leiukohti. Selle aasta tulemustest selgub, et tänavu on lendorava esinemine tuvastatud 94 leiukohas.

Looduskaitsekuu traditsioonilised matkad toimuvad maikuus üle terve Eesti. Keskkonnaamet ootab matkalisi 20., 22. ja 23. mail rahvusparkidesse ja Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialale.

 

Sündmused

✨ 13. novembril kell 12:00 toimub Aidu karjääris seikluslik ühismatk koos matkajuhiga, et avastada karjääriala looduskaunist potentsiaali ning öelda sõna sekka edasiste arendustööde osas. ✨

Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus. Aktsiooni jooksul korrastavad pea 180 riigi inimesed oma kodurannad, -metsad ja -teed prügist. 2019.

Tänavuse looduskaitsekuu tunnusmõte on “looduskultuur ühendab”. Keskkonnaameti matkadel 22. ja 23. mail oodatakse huvilisi rahvusparkidesse ja Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialale Hiiumaale.