Uudised

Põhjanaabrid on leidnud maapõuest rohepöördeks hädavajalikku liitiumi ja haruldasi muldmetalle, mida peaks Eesti aladel samuti leiduma.

 

Kuidas on maavarade kaevandamine muutnud maastikku ja loodust, kirjutab maapõuebüroo juhataja Martin Nurme mõeldes looduskaitsekuu teemal "Püsiv ja muutuv Eesti looduses".

 

Venemaa ja Ukraina maavarade taandumine maailmaturult tähendab, et järjest enam lähevad hinda demokraatlike riikide maavarad, rääkis Tallinna tehnikaülikooli teadlane Rutt Hints.

 

 

Eesti Ornitoloogiaühing palub kaevandus- ja ehitusettevõtjatel enne kaldapääsukeste naasmist üle vaadata oma objektid, et ennetada pesade rajamist aktiivselt kasutuses olevatele nõlvadele ja puistangutele.

2021. aastal deklareerisid ettevõtted Eestis kaevandamise, jäätmete kõrvaldamise, õhu või vee saastamise või vee erikasutusõiguse tasu kokku ligi 89 miljonit eurot. See on ligi 33 miljonit eurot enam kui 2020.

Valitsus toetas veebruaris plaani algatada Rapla ja Pärnu maakondade maavarade maakonnaplaneeringu teemaplaneering. Sellekohase taotluse esitab Keskkonnaministeerium Rahandusministeeriumile 1. juuliks 2022.

 

Värske uuring näitavad, et Kirde-Eestis Jõhvi lähistel võib leiduda enam kui 500 miljoni tonni jagu rauamaaki ning puursüdamikes esineb muu hulgas jälgi ka hõbedast ja kullast.