Uudised

Kuigi Eestis ei ole praegu joogivee kättesaadavusega probleeme, tasub sellegipoolest teada, kust leida vett, kui peaks juhtuma midagi erakordset ja kraanid jäävad tilgatuks.

 

Keskkonnaministeerium on valmis võtma merenduse valdkonna enda koordineerida, kui selle aluseks on valitsuse selge otsus ja kaasa antakse eelarve.

 

Kliimamuutus toimub liiga kiiresti, et paljudele teistele liikidele elupaika pakkuvate korallrahude päästmiseks piisaks pelgalt nende kaitse alla võtmisest, nendib Tartu Ülikooli mereökoloogia professor Jonne Kotta.

Riigi reostustõrjelaevad ei jõua piisava kiirusega võimalikku merereostust kindlaks tegema ja likvideerima.

Keskkonnaministeerium kutsub osalema uuringu „Veetranspordi reostusjuhtumite analüüs ja reostustõrje võimekuse hindamine aastatel 2012 – 2021“ tulemusi tutvustavale arutelule 18. aprillil kell 14:00.

 

Keskkonnaministeerium uuendas 2016. aasta veealuste vrakkide ülevaatuse andmeid ning täiendas vrakkide keskkonnaohtlikkusega seotud infot Transpordiameti vrakkide andmebaasis.

 

Märtsi lõpuks valmis geoportaal mereala planeerijatele ja arendajatele.

Eesti ühines teise Läänemere piirkonna riigi ja maailmas kuuenda riigina rahvusvahelise konventsiooniga, mis aitab võidelda kahjulike ainete merre sattumise vastu ning kompenseerida võimalik tekitatud kahju.

Põhja-Jäämerd katva mitmeaastase merejää paksus oli talve lõpuks võrreldes kolme aasta taguse ajaga poole meetri võrra õhem, näitavad uued satelliidiandmed.

Valitsus kiitis täna heaks Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mille Euroopa Komisjon algatas detsembris laevajäätmete ebaseaduslikku merreheitmist käsitleva regulatsiooni uuendamiseks.