Uudised

Ameerika teadlaste värske analüüs näitab, et põllukultuuride saagikus võib suureneda Hiinas neljandiku võrra ja mujal maailmas kümme protsenti, kui lämmastikoksiide paisat

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon hoiatas sel nädalal, et üleilmne keskmine õhutemperatuur võib järgmise viie aasta vältel kerkida vähemalt ajutiselt 1,5 °

Keskkonnaagentuur tutvustab 2021. aasta keskkonnaseire tulemusi Keskkonnaportaalis, et anda ülevaade keskkonnas toimuvast.

Keskkonnaagentuuri värskelt ilmunud väljaandest ”Eesti õhusaasteainete heitkogused aastatel 1990-2020” selgub, et võrreldes 1990. aastaga on 2020. aastaks vähenenud kõigi analüüsitud saasteainete heitkogused.

Keskkonnaameti Kliima- ja välisõhubüroo kliima peaspetsialist Annika Konovalov kirjutab Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi taustast ja hetkeolukorrast.

Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (ELi HKS) kuuluvates Eesti käitistes suurenes CO2-heide 2021. aastal ligi 22% võrreldes 2020. aastaga ehk ligikaudu 1,2 mln tonni CO2 võrra.

Eesti 2020. aasta kasvuhoonegaaside inventuuri aruandest selgub, et heitkogused on enim vähenenud energeetika- ja tööstussektoris. Põllumajanduses, transpordis ja maakasutuses on heitkogused seevastu kasvanud.

 

Inimestel, kes elavad suurema õhusaastega piirkonnas, näiteks mõne suure tee või tööstusüksuse lähedal, on vaimse heaolu allakäigu oht suurem kui neil, kes elavad puhtama õhuga kohas.

 

Läinud 2021. aastal paiskas inimkond Maa atmosfääri rekordilised 36,3 miljardit tonni süsihappegaasi.

Elutoas, kontoriruumis ja müügisaalis tuleb hoida puhtust, kuid kui teha seda hästi lõhnastatud puhastusvahendite abiga, võib juhtuda, et õhus tõuseb kõvasti saasteosakeste hulk.