Sündmused

Eesti Keskkonnahariduse Ühingu koolituspäev „Matsalu ökosüsteemid“ toimub   27. mail Matsalus

 

Uudised

Keskkonnaagentuuril on valminud LIFE IP CleanEST projekti värske uuring, mille käigus kaardistati, kui palju pakuvad erinevaid looduse hüvesid ehk ökosüsteemiteenuseid Ida- ja Lääne-Virumaa jõed, kui palju neid hüvesid tarbitakse või kui suur inimtegevuse surve

Enamik inimesi maailmas on kogunenud linnadesse, kus nad tarbivad suurtes kogustes kõiki ökosüsteemiteenuseid, sh elurikkust, mille loomises linn keskkonnana ise ei osale.

Uuest Euroopa Keskkonnaagentuuri aruandest selgub, et vastupidavama ja jätkusuutlikuma tuleviku loomine nõuab Euroopalt oma majandusmudeli ümberkujundamist. Aruandes tuuakse esile Euroopa võimalused majanduse loomisel, mis suudab tagada heaolu ja jätkusuutlikkuse.

Keskkonnaagentuuri tellimusel kaardistavad Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased ELME projektis 2023.