Uudised

Rahvusvaheline DNA-uuring andis uut aimdust koduroti levikust Euroopas.

Teadlased uurivad, kuidas mõjutab toidu puhtus veel sündimata linnupoegi. Selleks teevad nad katse, milletaolist ei ole varem tehtud.

 

Naerugaas (N2O) soojendab kliimat ja lõhub osoonikihti. Inimhäiringuta soost naerugaasi ei leki, kuid kuivendatud sood on olulised N2O allikad.

Üleväetatud või võssakasvanud rohumaad ei saa taastada pelgalt õigete liikide seemneid külvates. Oluline on arvestada, kuidas suudavad erinevates tingimustes kasvanud taimed rohumaa mullas elavate organismidega terviku moodustada.