Uudised

Valitsus kiitis täna heaks seisukohad Euroopa Liidu kliimaõigustiku „Eesmärk 55“ eelnõude kohta, mis puudutavad EL heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi uuendamist, jõupingutuste jagamist liikmesriikide vahel ning maakasutuse ja metsanduse sektori panust kliimaeesmärkide täitmisse.

Keskkonnaministeerium korraldab 6. detsembril kiirgusvaldkonna teabepäeva ning kutsub kõiki huvilisi ettekandeid kuulama.

 

Novembris tähistatakse üleeuroopalist jäätmetekke vähendamise nädalat, mille fookuses on kogukondade roll ringmajanduse edendamisel. Eestis toimub kampaania 15.–28.

Järgmise aasta harrastuskalapüügivõimalusi kinnitav määrus näeb ette mitu olulist muudatust, mis muudab Peipsi järvel nakkevõrkude jagamise paindlikumaks, kaitseb looduslikku lõhet ja piirab jõevähkide ülepüüki.

 

31. oktoobrist 13. novembrini toimunud kliimamuutuste raamkonventsiooni 26. kohtumisel ehk COP26l jõuti kokkuleppele edasistes sammudes, saavutamaks Pariisi kokkuleppes seatud eesmärk, et kliima soojenemine jääks +1,5°kraadi piiresse.

 

27. oktoobril 2021 toimus Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi keskkonnahariduse konverents. Ettekandeid kliima, mulla ja maapõue teemadel saab järele vaadata Keskkonnaameti YouTube'i kanalil.

 

Ettekanded:

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo.

Eesti tutvustas ELi põllumajandus- ja kalandusnõukogul (agrifish) oma seisukohti EL-i uues metsastrateegias aastani 2030 ja toetas nõukogu järelduste heakskiitmist.

 

SA Erametsakeskus (EMK) ühinemine Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) toimub esialgselt plaanitust pikema aja jooksul ja jõuab lõpule aastaks 2023. Kahe asutuse liitmiseni jätkab Erametsakeskus metsatoetuste jagamist nii nagu varem.

 

Keskkonnaministeerium esitas kooskõlastamiseks eelnõu, millega täpsustatakse rehvitootja terminit. Muudatusega liigub tootjavastutuse alla senisest enam rehve. See omakorda aitab kaasa vanarehvide kuhjumise vältimisele ning loodusesse sattumisele.