Uudised

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile looduskaitseseaduse muudatused, mis määravad loomastiku

Keskkonnaminister Tõnis Mölder allkirjastas määruse, mis ärgitab riiki ja kohalikke omavalitsusi ostma senisest rohkem keskkonnasõbralikke kaupu ja teenuseid.

 

Hoolimata aktiivsest ülemaailmsest kliimadebatist esineb tarbijate ja ettevõtete seas iganenud arusaam loodusressursidest kui tuluallikast, samas on tegemist kõigi jaoks asendamatu põhikapitaliga, leidsid teadlased ja eksperidid keskkonnavaldkonna arengukava ehk KEVADe koostamise avasündmusel.

Keskkonnaministeerium on välja töötanud seadusemuudatused, mis aitavad vähendada ühekordsete plasttoodete, eriti joo

Keskkonnaminister Tõnis Mölder kohtus kõrgendatud avaliku huviga alade (KAH-alade) eest seisvate inimestega ning lubas, et Keskkonnaministeerium töötab koos RMK-ga välja kontseptsiooni, mida lugeda kõrgendatud huviga alaks ja kuidas seal metsa majandada.

 

Täna kohtuvad Euroopa keskkonnaministrid, kes ühe teemana arutavad patareide ja akude rolli ringmajandusele üleminekul aastaks 2050.

 

Keskkonnaministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu – Noorte Keskkonnanõukogu võttis kokku oma teise tegevusaasta ja pidas tulevikuplaane. Noorte eesmärgiks on keskkonnateadlike sõnumite viimine koolidesse ja aktiivne kaasalöömine poliitiliste otsuste tegemisel.

 

Keskkonnaministeerium uuendab täna, 2. juunil Eesti Vee-ettevõtete Liiduga (EVEL) vaba tahte lepingut, et muuta ministeeriumi ja vee-ettevõtete koostööd veelgi tõhusamaks. Varasemast lepingu sõlmimisest EVELiga on möödas kümme aastat.