Uudised

Keskkonnaministri kohuseid täitev Urmas Kruuse allkirjastas 13. juulil Vilsandi rahvuspargi enam kui veerand sajandit vana kaitse-eeskirja muutmise ettepaneku, et tagada sealsete kaitsealuste liikide ja koosluste parem kaitse.

Õige pea muutuvad enamikus kohalikes omavalitsustes jäätmeveo tingimused. Paljude inimeste jaoks tähendab see võimalust kodus biojäätmeid konteinerisse koguda.

 

Keskkonnaministeeriumil on valmimas ringmajanduse valge raamat, milles antakse ülevaade ringmajandava ühiskonnani jõudmise võimalikkusest koos valdkonna probleemide ja võimalike lahendustega. Valge raamatu kohta oodatakse tagasisidet kuni 14.

Eesti suurim ja neli aastat kestnud jääkreostuse likvideerimise projekt on jõudnud viimasesse järku. Nõukogudeaegse põlevkivitööstuse jäägid on Purtse ja Kohtla jõgedest välja kaevatud ja juunis algab reostunud pinnase äravedu.

Emadepäeval alanud ning 5. juunil, maailma keskkonnapäeval lõppenud looduskaitsekuud tähistati üle kogu Eesti enam kui 70 sündmusega, mille seas olid matkad, talgud, konverentsid, võistlused ning õpitoad.

Metsaseaduse alusel määrab keskkonnaminister igal aastal riigimetsa majandajale järgneva viie aasta optimaalse uuendusraie pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi.

Padisel peetud rahvusvahelise rändekalade päeva üritusel sõlmisid keskkonnaminister Erki Savisaar ja Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat vaba tahte lepingu, et tõhustada koostööd ja infovahetust.

 

Keskkonnaministeeriumil on kavas peagi kehtestada nõue, et avalik sektor ning riigiettevõtted hakkaksid hankima ainult keskkonnahoidlikke busse, veokeid ja sõiduautosid.

 

Keskkonnaministeerium on valmis võtma merenduse valdkonna enda koordineerida, kui selle aluseks on valitsuse selge otsus ja kaasa antakse eelarve.