Uudised

Kas möödunud aastast lund mäletad? Või mäletad hoopis suvist kuumalainet? Meie järjekordne videoülevaade keskkonnaseire tulemustest võttis fookusesse just mulluse Eesti ilma!

 

6. juunist jõustuva keskkonnaseadustiku üldosa seadusega sätestatakse õiguslik alus Eesti looduse infosüsteemile ja maavarade registrile ning kehtestatakse seaduslik alus keskkonnaportaalile. Senine keskkonnaregistri seadus muutus kehtetuks.

Keskkonnaagentuuri 2021. aasta metsavarude andmed näitavad, et Eestis on jätkuvalt metsa üle poole riigi pindalast ning kaitsealuste metsade osakaal on kasvanud 30,3 protsendini. Eksperthinnangu kohaselt ulatus 2021.

Euroopa juhtiv ehituskeemia tootja Wolf Group OÜ kinkis Keskkonnaagentuurile GPS-saatja, mida saab kasutada hallhundi kohta teaduslike andmete kogumiseks. Hetkel on jälgitavad kaelarihmad kahel hundil, nüüd varsti kolmel.

Natura 2000 võrgustiku loomise 30. aastapäeva puhul tunnustati parimaid looduskaitselisi projekte Natura aladel.

Oleme koondanud põnevamad eluslooduse seiretööd koos viimaste tulemustega kaardilukku, mis tutvustab riikliku seire olemust, ilmestab hästi kogutud andmeid ning suunab huvilised vastavate seirearuannete juurde.

 

Muuhulgas leiad kaardiloost:

Keskkonnaagentuur ja Natourest kutsuvad kõiki üles märkama looduses erinevaid liike ja oma vaatlusi uude loodusvaatluste nutirakendusse (LVA) kirja panema! Auhinnamängus osalemiseks tuleb äpis teha perioodil 16. maist kuni 16. juunini vähemalt 10 vaatlust.

Üraskite aktiivne lendlus algas 6. mail ning on kestnud mitu päeva intensiivselt kõikjal Eesti mandriosas. Üraskeid on leitud arvukalt nii seirepüügil püünistest, rohkelt olid asustatud ka püünispuud ning tormiheite ja -murru puud.

Keskkonnaagentuur tutvustab 2021. aasta keskkonnaseire tulemusi Keskkonnaportaalis, et anda ülevaade keskkonnas toimuvast.

Värskest Keskkonnaagentuuri looduskaitse ülevaatest selgub, et Eesti pindalast (koos territoriaalmerega) on endiselt kaitse all 23 protsenti ning maismaal on kaitsealust territooriumi 19,5 protsenti.