SEI Tallinn logo

Elurikkuse kaitse

SEI Tallinn on välja andnud "Keskkonnahoidlike riigihangete analüüsi"

Keskkonnahoidlik riigihange (KHRH) tähendab minimaalse keskkonnamõjuga toodete või teenuste hankimist.

SEI Tallinn on välja andnud "Rohelise kontori käsiraamatu"

Roheline kontor on kogu maailmas leviv trend ja sellele on mõtlema hakanud ka paljud Eesti organisatsioonid nii avalikust kui erasektorist.

Koostöös SEI Tallinnaga on koostatud väljaanne "Linna ökosüsteemiteenused Tallinna näitel" 

Uuringu põhieesmärk on teada saada, milliseid ökosüsteemiteenuseid (peamiselt

SEI Tallinn on välja andnud linnaelustiku käsiraamatu "Elurikas linn"

Käsiraamatus kirjeldatakse peamisi asulates elutsevaid loomarühmi ja -liike ning nende elupaiganõudeid ja selgitatakse nende tähtsu