Vana loodusmets
Herdis Fridolin

See väga laia mahuga elupaigatüüp, mida mujal Euroopas on hakatud nimetama läänetaigaks, hõlmab eeskätt puutumatuid või vähese inimmõjuga vanu metsi, aga ka looduslikult uuenenud hiljutisi põlendikke katvaid nooremaid puistuid. Vanades loodusmetsades leiavad elupaiga paljud ohustatud liigid, eriti samblad, samblikud, seened ja selgrootud loomad.

Eestis kuuluvad siia nii okas- ja segametsad kui ka suurem osa lehtmetsi: loo-, nõmme-, palu-, laane- ja rabastunud metsad, mille puurindes valitsevad mänd, kuusk, kask või haab. Sellesse tüüpi ei kuulu aga laialehised metsad (elupaigatüüp 9020) ning laialehiste puuliikidega liigirikkad kuuse-segametsad (9050).

Hõlmab Paali kasvukohatüüpe 111. Loometsade ja -kadastike tüübirühm, 112. Nõmmemetsade tüübirühm, 113. Palumetsade tüübirühm, 114. Laanemetsade tüübirühm, 132. Rabastunud metsade tüübirühm.

 

Elupaigatüüp 9010 levikukaart (esinemisalad kolmes esinemisklassis ja inventeeritud elupaigad). 

Elupaigad grupp
Metsad
Elupaigad staatus
Natura elupaik