Uudised

Järjekorras viies loodusvaatluste maraton toimus 11.–12. juunil 2022 osana kaheksandast Loodusfestivali programmist.

Laupäeval, 11. juuni keskpäeval, sai alguse viies üle-eestiline loodusvaatluste maraton.

Keskkonnaportaali kaardirakenduses on nüüdsest lihtsasti kättesaadav teave Eesti vooluveekogudele rajatud paisude asukohtade ja paisude kalapääsude kohta.

6. juunist jõustuva keskkonnaseadustiku üldosa seadusega sätestatakse õiguslik alus Eesti looduse infosüsteemile ja maavarade registrile ning kehtestatakse seaduslik alus keskkonnaportaalile. Senine keskkonnaregistri seadus muutus kehtetuks.

Keskkonnaportaali kaardirakenduses on avalikustatud tänapäevase kõrgusmudeli alusel modelleeritud valglate ja vesikondade kaardikihid. Kõiki kaardikihte saab ka alla laadida.

 

Ämblikuliike on nüüd maailmas teada viiskümmend tuhat. Just täpselt nii pikaks on tänaseks päevaks kasvanud Maailma Ämblike Kataloogi sissekannete nimekiri.

 

Keskkonnaministeerium uuendas 2016. aasta veealuste vrakkide ülevaatuse andmeid ning täiendas vrakkide keskkonnaohtlikkusega seotud infot Transpordiameti vrakkide andmebaasis.

 

Keskkonnaportaalis on nüüdsest nähtav uus kaardikiht, mis näitab täpselt rannakaluritele vajalikke püügiruute. Väikeste püügiruutude põhjal raporteerivad kutselised kalurid oma püügiandmeid.

 

Sündmused

Projektid

Kokku kogusid vaatlejad 10 000 vaatluste. Suur aitäh teile!