Uudised

Oleme koondanud põnevamad eluslooduse seiretööd koos viimaste tulemustega kaardilukku, mis tutvustab riikliku seire olemust, ilmestab hästi kogutud andmeid ning suunab huvilised vastavate seirearuannete juurde.

 

Muuhulgas leiad kaardiloost:

Keskkonnaagentuur tutvustab 2021. aasta keskkonnaseire tulemusi Keskkonnaportaalis, et anda ülevaade keskkonnas toimuvast.

Möödunudaastase Eesti väikejärvede seire põhjal polnud ühegi uuritud järve seisund väga hea ja erilist tähelepanu tuleks pöörata Harku järve olukorra parandamisele.

Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaamet tuletavad jahipiirkondade kasutajatele meelde jahiulukite seireandmete kogumise kohustust.

Eesti algatas ÜRO Keskkonnaassambleel üleilmse keskkonnaandmete alliansi DEAL, mis aitab riikidel ühiselt kliimakriisi vastu võidelda.

 

Keskkonnaamet kinnitab, et kiirgusohtu Eesti elanikele ei ole, kiirgustase Eestis ja meie lähiriikides on püsinud stabiilne.

 

Keskkonnaamet jälgib pidevalt ioniseeriva kiirguse näitajaid Eestis ja meie lähiriikides. Kiirgustase Eestis ega naaberriikides muutunud ei ole.

 

Viimase kolme aasta jooksul on projekti LIFE IP CleanEST käigus Narva jõge põhjalikult uuritud, et arendada Eesti suurjõgede kalastiku seiremetoodikat ja hinnata jõe seisundit.

Sündmused

Projektid