Abimaterjalid loodusvaatlejale

Selleks, et kaitsealuste ja punase nimestiku liikidele rohkem tähelepanu püüda, nende vaatlemist toetada ja seeläbi andmeid täpsustada, on loodud spetsiaalsed abitabelid/abivahendid

 

Tabelid sisaldavad iga liigi kohta peamisi määramistunnuseid, kasvukohaeelistust, samas elupaigas elutsevate sarnaste liikide loetelu, olulisi märkusi liikide leviku ja määramise kohta, kaitsealustel liikidel seni teadaolevate (Eesti looduse infosüsteemi kantud) leiukohtade arvu hinnangut. Tabeleid on igale maitsele (kaitsekategooriate kaupa, PR kategooriate kaupa, liigirühmade kaupa, leiukohtade arvu kaupa). Tabelites ei kajastu hetkel enamus veeselgrootuid ja vetikaid.

Loodusvaatluste tegemine on põnev ja hariv. Foto: Maris Sepp
Loodusvaatluste tegemine on põnev ja hariv. Foto: Maris Sepp

Tabelitele lisaks leiate ka elupaiga klassifikatsiooni lihtsustuse ja kasutatud allikate loetelu. Tabelid on kõigi loodusehuviliste ühisteks arenevateks abivahenditeks. Kindlasti ei jää need staatilisena seisma, vaid saavad aja jooksul täiendust. Tähelepanekud tabeli väljade ja sisu kohta on väga teretulnud, nii saab see ainult paremaks minna (ettepanekud palume edastada aadressil silja.kana@gmail.com).

Kaitsealused liigid kategooriate kaupa:

Kaitsealused ja punase nimestiku liigid ohustatuse kategooriate kaupa:

Kaitsealused ja punase nimestiku liigid liigirühmade kaupa:

Kaitsealused liigid Eesti looduse infosüsteemi kantud leiukohtade arvu järgi:

Elupaikade klassifikatsioon ja kasutatud allikad

 

 

Viimati muudetud: 10.06.2022