Eesti otsib nurmenukke. Foto: Kaarel Kaisel
Foto autor: Kaarel Kaisel
Ajaline kestus: 2022 kevad
Eesmärk: Projekti eesmärk on läbi kodanikuteaduse uurida hariliku nurmenuku erikaelsuse mustreid üle Euroopa.
roheline konn
Foto autor: Heli Illipe-Sootak
Ajaline kestus: 15.04-30.06.2022
Eesmärk: Kahepaiksete vabatahtliku seire eesmärk on kahepaiksete liikide leviku kaardistamine Eestis. Pikas plaanis võimaldab see samade veekogude korduval seiramisel jälgida muutuseid liikide arvukuses ja seisundis.