Haned toitumas kevadisel põllul
Kaarel Kaisel

Anna teada, kui märkad kevadisel põllul peatuvaid hanesid!

Kevadeti on põldudel peatumas ja toitumas märgata suuri haneparvi, kus korraga võib olla esindatud mitmeid erinevaid liike. Iga-aastased vabatahtlikud vaatlused aitavad täiendada riiklikku seiret ning piisavalt suure valimi korral saame välja selgitada liikide erisuse ja jaotumise ruumis ning pikema perioodi jooksul ka muutused liikide levikus ja arvukuses.

Vaatluseid kogume loodusvaatluste nutirakenduse kaudu

Vaatluste kogumine toimub hanede kevadrände jooksul märtsist maini. Osalemiseks tuleb vaadelda haneparvesid toitumisaladel põllumajandusmaal ning määrata erinevat liiki hanede ligikaudne arv parves. Iga samas parves nähtud liigi kohta tuleb esitada eraldi vaatlus! Oluline on lisada vaatluse juurde ka fotod.

1) Keda? Vali liik, keda põllul näed. Kui liiki määrata ei oska, siis vali liigina "hani".
2) Kui palju? Hinda isendite arvukus või ligikaudne suurusjärk 10, 100, 1000 jne.
3) Kus? Vali sobiva elupaigatüübina "põld".
4) Kellega? Kontrolli üle, kas vaatluskuupäev on õige.
5) Failid: lisa vaatluse juurde kuni kolm fotot, video või heliklippi. Tee üks foto nö kaugvaates, et peale jääks kogu parv ning teised fotod lähivaates, et oleks võimalik eristada ja täpsustada erinevaid liike. Laadi fotod rakenduse kaudu vaatluse juurde.
6) Sisu: kontrolli pliiatsi märgile vajutades üle, et vaatluspunkt oleks õige põllu peal. Vajadusel lisa juurde kommentaar vajutades "+" märgi peale ning täpsusta vaatlust. Kui kõik sobib, siis esita vaatlus kontrollimiseks.

Infot nutirakenduse kasutamise kohta leiad Loodusveebist

Määramisabi leiad Eesti haneliste määramisjuhendist.

NB! Osalemiseks ei ole vajalik registreerumine!

Uurimust kirjeldavad märksõnad:

Vabatahtlike roll:

Vaatlused

Eesmärk:

Hanede leviku ja liikide jaotumise väljaselgitamine Eestis