Vaikimisi pilt
Vaikimisi pilt

See elupaigatüüp hõlmab eelkõige allikasoid, kuid ka ümbritseva soota allikaid, mis on olulised elupaigad mitmetele haruldastesse liikidesse kuuluvatele loomadele ja taimedele.
Allikad ja allikasood paiknevad seal, kus põhjavesi voolab või igritseb maapinnale – nõlvade ning veerude jalamil või veekogude kalda-alal. Eestis teatakse olevat umbes 3000 allikat, neist enamik on väikesed (vooluhulk alla kümne liitri sekundis). Allikasoo erilisele, väga liigirikkale taimestikule loobki tingimusi hapniku- ja mineraaliderikas vesi, mis imbub läbi mineraalpinnase ja seda katva turbakihi. Rikkumata allikasoid on Eestis järele jäänud üsna vähe. Neid, kus ladestub allikalubi, käsitletakse eraldi elupaigatüübina (7220).

Eesti veerohkeimad allikad, mis annavad kuni mitusada liitrit vett sekundis, väljuvad karstialadel, suurem osa neist Pandivere kõrgustiku ääremail – Põlulas, Imastus, Roosna-Allikul, Norra–Oostriku piirkonnas. Lõuna-Eestis on rohkesti väikesi allikaid ürgoruveerudel ning moreenküngaste jalameil. Allikasoid leidub eelkõige Pandivere ja Sakala kõrgustiku äärealadel ning Saaremaal.

Hõlmab Paali kasvukohatüüpe: 3131. Allikasoo kasvukohatüüp, 6121. Vooluveekogu kasvukohatüüp

Elupaigad grupp
Sood
Elupaigad staatus
Natura elupaik