Linna ökosüsteemiteenused Tallinna näitel

Koostöös SEI Tallinnaga on koostatud väljaanne Linna ökosüsteemiteenused Tallinna näitel

SEI

 

Uuringu põhieesmärk on teada saada, milliseid ökosüsteemiteenuseid (peamiselt kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid) pakuvad Tallinna haljasalad (edaspidi ka rohealad) üldiselt, NATTOURS’i fookuses olevad alad ja elanike kodulähedased haljasalad. Uuringu tulemusi saab kasutada nii linna üldise arengu kui ka rohealade ja haljastuse planeerimisel. Uuring võtab kokku mitmed NATTOURS’i projekti raames tehtud tööd. Esiteks kasutatakse selles linna ökosüsteemiteenuste ülevaadet, mis keskendus Põhja-Euroopa kirjandusallikatele, ning Tallinnas ja Helsingis pakutavate ökosüsteemiteenuste indikaatoritele. Samuti tuuakse siin välja elanike veebiküsitluse ja rohealade külastajate intervjuude asjakohased tulemused. 

 

Ökosüsteemiteenused (või kaubad ja teenused) on ökosüsteemidest või loodusest saadavad hüved, mida inimühiskond tarbib (de Groot jt 2002; Millennium Ecosystem Assessment 2005). Inimeste heaolu sõltub ökosüsteemiteenuste olemasolust. Selle töö raames vaatleme kolme ökosüsteemiteenuste kategooriat: kultuurilised teenused, varustavad teenused ja reguleerivad teenused.