Roheline konn
Heli Illipe-Sootak

Vabatahtlikus seires osalemine annab võimaluse igal inimesel panustada oma kodupiirkonna looduse uurimisse, aitab õppida tundma liike ning panustada looduse hea käekäigu tagamisse.
Kahepaiksete vabatahtliku seire eesmärk on kahepaiksete liikide leviku kaardistamine Eestis. Pikas plaanis võimaldab see samade veekogude korduval seiramisel jälgida muutuseid liikide arvukuses ja seisundis.

REGISTREERUMINE VAATLUSTE ESITAMISEKS EI OLE VAJALIK!

Seire avaüritus infotunni formaadis toimus 15. aprillil. Infotunnis tutvustas Elin Soomets (TÜ) meie kahepaikseid, Rauno Kalda vabatahtliku seire metoodikat ning Triin Edovald uut loodusvaatluste nutirakendust. Infotundi saab järele vaadata siit https://www.youtube.com/watch?v=2zSUUrk8048&t=166s

Uurimust kirjeldavad märksõnad:

Vabatahtlike roll:

Vaatleja/seiraja

Eesmärk:

Kahepaiksete vabatahtliku seire eesmärk on kahepaiksete liikide leviku kaardistamine Eestis. Pikas plaanis võimaldab see samade veekogude korduval seiramisel jälgida muutuseid liikide arvukuses ja seisundis.

Nõuded vabatahtlikule projektis osalemiseks:

Seires osalemiseks on vajalik valida mõni kodulähedane veekogu, milles on püsivalt vett. Selliseks veekoguks sobivad järved ja tiigid või rahuliku vooluga jõesopid, ojad ja kraavid. Veekogude leidmiseks lähiümbruses võib informatsiooni otsida näiteks Maa-ameti kaardirakendusest.


Vabatahtlikus seires osalemiseks tuleb oma vaatlused edastada Keskkonnaagentuurile. Andmeid saab esitada kasutades Loodusvaatluste nutirakendust (Android ja iOS) või LVA veebilehte: https://lva.eelis.ee/ (nendele kasutajatele, kellel on varasemast olemas kasutajanimi ja parool).

Vaata lisainfot uuenenud Loodusvaatluste nutirakenduse kohta ? https://loodusveeb.ee/et/themes/nouanded-ja-vabatahtlik-kaasaloomine/loodusvaatluste-nutirakendus