Aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510)
Life-grassland

Sellesse elupaigatüüpi mahuvad vähesel määral kuni mõõdukalt väetatud rohumaad. Et väetamine vähendab oluliselt liigirikkust, siis pole niisugustel niitudel Eestis kaitseväärtust, kuid kohati võivad need olla olulised puhveraladena muude väärtuslikumate elupaikade vahel ja ümber. Sellesse elupaigatüüpi kuuluvad ka rohkem kui kümne aasta eest sööti jäetud põllumaad, millel looduslik taimkate on enam-vähem taastunud. Aas-rebasesaba ja ürt-punanupu kasvamist niidul pole selle elupaiga määratlemisel Eestis ainumääravaks peetud.

Hõlmab Paali kasvukohatüüpi 2142. Niiske pärisaruniidu kasvukohatüüp.

Elupaigad grupp
Niidud
Elupaigad staatus
Natura elupaik