Elurikkus ja teised eluvaldkonnad

Heas seisundis elurikkus tagab inimestele eluks vajalike looduse hüvede pakkumise

Elurikkus on kõigi inimeste ühine vara, mida on vaja säilitada ja kaitsta meie hea elukeskkonna tagamiseks. Tervete ja sidusate ökosüsteemide hoidmine ja loodusressursside kestlik kasutamine aitavad vähendada inimtegevusest põhjustatud keskkonnasurvet ning leevendada kliimamuutustest tulenevaid mõjusid. Seetõttu on väga oluline arvestada elurikkusega (vältida selle kahjustamist) kõigis meie eluvaldkondades olgu selleks siis kas ruumiline planeerimine, energeetika, transport või hoopis erinevate ürituste korraldamine. 

 

Tähtis on saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkondade vahel, arvestades hea elukvaliteedi saavutamisel looduskeskkonna võimekusega. Seistes meie looduse ja selle elurikkuse kaitsmise eest, aitame kaasa ka inimeste eluks vajalike ökosüsteemide pakutavate looduse hüvede (ehk ökosüsteemiteenuste) säilimisele. Just tänu elurikkusele on meile kättesaadavad paljud eluks vajalikud tooted ja materjalid (nt toit, ravimid, ehitusmaterjalid). Elurikkuse hoidmine aitab kindlustada, et need tooted ja materjalid oleksid kättesaadavad ka tulevastele inimpõlvedele. Lisaks on elurikkus inimeste jaoks tähtis elukvaliteedi tagaja tervise hoidjana ning puhkamis- ja lõõgastusvõimaluste pakkujana. Uuringud näitavad, et koduümbruse atraktiivne looduslik keskkond aitab parandada inimeste füüsilist ja vaimset tervist. [1]

 

Viimati muudetud 27.08.2021

_________________________________

[1] Uustal, M., Sall, M. 2013. Ettevõtted ja elurikkus. Juhiseid loodushoidlikule ettevõttele. SEI Tallinna väljaanne nr 21, Tallinn. https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/02/4438.pdf