Elurikkus ja teised eluvaldkonnad

Elurikkuse kaitsmine aitab kaasa inimeste eluks vajalike ökosüsteemide poolt pakutavate looduse hüvede säilimisele 

Bioloogiline mitmekesisus on kõigi inimeste ühine vara, mida on vaja hoolikalt hoida. Ökosüsteemide ja liikide kaitsmine ja nende säästlik kasutamine aitavad vähendada inimtegevusest põhjustatud keskkonnasurvet.[1] Kuna terved ja sidusad ökosüsteemid aitavad leevendada ka kliimamuutustest tulenevaid mõjusid [1]on väga oluline arvestada elurikkusega kõigis meie eluvaldkondades - olgu selleks siis kas ruumiline planeerimine, energeetika, transport või hoopis erinevate ürituste korraldamine. 

 

Tähtis on saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkondade vahel, arvestades hea elukvaliteedi saavutamisel looduskeskkonna võimekusega. Seistes meie looduse ja selle elurikkuse kaitsmise eest, aitame kaasa ka inimeste eluks vajalike ökosüsteemide poolt pakutavate looduse hüvede (ehk ökosüsteemiteenuste) säilimisele. Just tänu elurikkusele on meile kättesaadavad paljud eluks vajalikud tooted ja materjalid (nt toit, ravimid, ehitusmaterjalid). Elurikkuse hoidmine aitab kindlustada, et need tooted ja materjalid oleksid kättesaadavad ka tulevastele inimpõlvedele. Lisaks on elurikkus inimeste jaoks tähtis elukvaliteedi tagaja tervise hoidjana ning puhkamis- ja lõõgastusvõimaluste pakkujana. Uuringud näitavad, et koduümbruse atraktiivne looduslik keskkond aitab parandada inimeste füüsilist ja vaimset tervist. [2]

 

 

_________________________________

[1] https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/keskkond/elurikkuse-kaitse-ja-maakasutus

[2] Uustal, M., Sall, M. 2013. Ettevõtted ja elurikkus. Juhiseid loodushoidlikule ettevõttele. SEI Tallinna väljaanne nr 21, Tallinn. https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/02/4438.pdf