Kuidas aidata kaasa looduse kaitsmisele?

21. sajand on keskkonna-, kliima- ja looduskaitsesajand – iga loodust kaitsev mõtestatud tegevus, mis panustab elukeskkonna säilitamisse, on järgimist väärt

Autor: Karl Adami

LINNUVAATLUS. Loodusvaatluste tegemine ja vaatlusandmete jagamine looduskaitsejate ja teadlastega on üks võimalus panustada looduse kaitsesse. Autor: Karl Adami

 

Lihtsate tegude või vahepeal hoopiski tegematajätmistega saab aidata kaasa elupaikade ja liikide säilimisele. Loodust aitab kaitsta nii igapäevane loodussõbralik käitumine kui ka aktiivne osalemine looduskaitselistel talgutel.

 

Kõige lihtsam, kuid ka kõige kaalukam looduse kaitsmise viis on igaühe loodushoid. See tähendab, et iga inimene saab teha tegusid ja võtta vastu otsuseid, mis aitavad kaasa liikide ning nende elupaikade säilimisele. Iga inimese targad valikud on olulised selleks, et meie elurikkus säiliks. Näiteid, kuidas oma koduaias elurikkust toetada, leiad siit.

 

Kui tahad looduse kaitsmiseks rohkemat ette võtta, on võimalus osaleda üle Eesti korraldatavatel talgutel, mida korraldab Eestimaa Looduse Fond (ELF). ELF-i talgutel tehakse looduskaitselisi töid, tutvutakse ümbruskonnaga, matkatakse või kuulatakse kohaliku loodusetundja pajatusi. Talgute juurde võivad kuuluda ka näiteks kanuumatk, linnuvaatlus, lõkkeõhtud laulu ja kitarrimänguga, saunast jõkke kargamine või päikseloojang mererannas [1]. Täpsemalt saab lugeda ELF-i talgukalendrist.

 

Kevadeti korraldab ELF konnade päästmise talguid „Konnad teel(t)“. Selle käigus aitavad vabatahtlikud üle kriitiliste teelõikude talvitusaladelt sigimisaladele suunduvad konnad.

 

Looduse säilimisse saab panustada ka harrastusteadlasena. Kui paned erinevatesse andmebaasidesse kirja enda ümber elavaid liike ja nende elupaiku, aitad kaasa liikide levikuandmete kogumisele. Selle käigus võib olla ka õnne avastada kaitsealuse liigi uus elupaik või kasvukoht, aga ka Eestile mõni uus liik. Vaata lähemalt "Kuidas aidata kaasa looduse uurimisele?".

 

Looduskaitseseadus võimaldab igaühel teha ettepanek loodusobjekti kaitse alla võtmiseks. Kui leiad, et mõni teadaolev loodusobjekt on ohustatud, haruldane, ajaloolis-kultuurilise taustaga või muul põhjusel väärt looduskaitse alla võtmist, võid teha vastava ettepaneku. Loodusobjekti kaitse alla võtmise sooviga pöördu Keskkonnaministeeriumi või kohaliku omavalitsuse poole. Täpsemalt saad lugeda looduskaitseseaduse §-ist 8.

 

Loodust ja keskkonda aitab kaitsta ka looduses enda järel koristamine (sorteeri prügi ja vii see vastavatesse konteineritesse!) ning võimalikult vähese prügi tekitamine. Uuri taaskasutuse võimalusi, äraviskamise asemele proovi asju parandada, komposteeri biojäätmeid – väiksem tarbimine tähendab vähem kaevandamist, metsaraiet ja muude loodusressursside kasutamist.

 

Osaledes koristustalgutel „Teeme ära“ teed heateo meie planeedi loodusele.

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                Toimetamine: Sigrid Ots, Reigo Roasto


 


__________________________________________________

[1] Eestimaa Looduse Fond https://talgud.ee/talgud/mis-on-talgud