Matkarada ja loodusrada

Mööda rada on lihtsam liikuda nii inimesel kui loomal. Rajad ühendavad  inimesi, loomi ja paiku

Looduses olevate tähistatud radade abil on võimalik tutvustada looduses liikujale loodusväärtusi nii kaitsealadel kui väljaspool kaitsealasid. Radadega suunatakse inimesi mööda kohtadest, kuhu nende sattumine ei ole looduse kaitse seisukohast soovitav. Radade planeerimise, rajamise ja hooldamisega tegelevad Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja erinevad seltsid. Rada peab hooldama ja kui see pole mingil põhjusel võimalik, siis tuleb rada likvideerida.

 

Laudtee Endla rabas. Foto: Maris Sepp
Rajad suunavad külastajaid eemale kohtadest, kuhu inimeste sattumine ei ole looduse seisukohast soovitav. Foto: Maris Sepp

 

Erineva pikkusega ja erinevaid kooslusi tutvustavaid loodusradu on kõikides Eesti maakondades.
Enne loodusesse minekut on mõistlik teha eeltööd huvipakkuva piirkonna osas, uurida, missuguseid loodusväärtusi seal leidub ja valida läbimiseks jõukohane rada. Looduses viibimine kulgeb mõnusasti, kui tead, mida oodata ning oskad arvestada looduse kaitseks seatud piirangutega. Matkateede ja loodusradade kirjeldused ja kohalejõudmise juhised on leitavad veebis, sagedamini kasutatavad lehed on: kaitsealad.eeloodusegakoos.eePuhka Eestis.

 

Tähistatud loodusrajad on suurepärane ja samas turvaline võimalus minna loodusesse, õppida märkama, kuulama ja kuulma ümbritsevat, saada targemaks ning sealjuures pole vaja karta eksimist.

 

                                                                                                                                     Tekst: Reet Kristian, Piret Eensoo

                                                                                                                                     Toimetamine: Reigo Roasto

 

 

Viimati muudetud: 03.10.2023