Vaikimisi pilt
Vaikimisi pilt

Liivaviirud ja -kuhjatised väljaspool lainete otsest mõjupiirkonda – tekkivate luidete esimene arenguaste. Tegemist on tuiskliiva-aladega, kus ei saagi olla väljakujunenud taimkatet: taimed kasvavad vaid üksikute kogumikena.

Eelluited kuuluvad kokku valgete luidetega (2120), neid leidub peaaegu kõikjal liivaranna (1640) maapoolse jätkuna, eeskätt Lääne-Eesti saartel, Läänemaa ja Pärnumaa rannikul, Põhja-Eesti rannikul, samuti Peipsi põhjarannikul.

Hõlmab Paali 5111. Valge rannikuluite kasvukohatüüpi.

Elupaigad grupp
Rannikuelupaigad
Elupaigad staatus
Natura elupaik